Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina

 

Tälle sivustolle on koottu Innokomp -hankkeen aikana tuotettua materiaalia. Innokomp on hanke, joka edistää monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Hankkeessa kehitetään myös opettajien ammatillisen osaamisen päivittämiseen sellaista täydennyskoulutusratkaisua, jossa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat ja kentän opettajat kehittävät monimateriaalista käsityönopetusta yhteisopettajuutta hyödyntäen. Hankkeen tavoitteesta voit lukea lisää täältä:


 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos koordinoi Innokomp-hanketta, johon osallistuu partnereina Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin käsityönopettakoulutukset. Kaikilla yliopistoilla on hankkeessa omat kumppanuuskoulut.


 

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus-ja kulttuuriministeriöltä.