Äly hoi, älä jätä – sosioekonomisen luokan merkitys yksilön älykkyyteen ja menestykseen

Luin eilen Helsingin Sanomissa julkaistun jutun Äly ennustaa elämän, joka käsitteli sitä, miten peritty älykkyys ennustaa menestymistä elämän eri osa-alueilla koulu- ja työmenestyksestä terveyteen. Jutussa oli haastateltu psykologian professori Markus Jokelaa. Älyn mittarina hän käyttää esimerkeissään ÄO:tä eli älykkyyosamäärää (engl. IQ, intelligence quotient).  Jokela kertoo muun muassa, miten ”lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että äly ennustaa…

Biopankit osana tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja mielenterveyden edistämistä

Täydellisissä tulevaisuuden visioissa terveydenhuolto toimii suurilta osin sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteella sekä painottaa hoidon toteuttamisessa enemmän yksilöä kuin keskivertoihmistä. Kun potilas saapuu lääkärin vastaanotolle, näkee lääkäri jo valmiista tietokannoistaan niin potilaan perustiedot kuin myös tarkempaa tietoa hänen terveydentilastaan sekä jopa geneettisen informaation, josta on nostettu esille erilaisia terveyttä suojaavia tekijöitä kuin myös mahdollisia riskejä ja alttiuksia…

Kolumni: Eläimet – biologisia robotteja vai aidosti tuntevia, ihmisten kaltaisia olentoja?

“Pahuuden voittoon tarvitaan vain se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.” – Edmund Burke Olet varmaankin kuullut monesti yllä olevan lauseen. Henkilökohtaisesti en varsinaisesti ajattele, että on olemassa hyviä tai pahoja ihmisiä, vain ihmisiä, joilla on eri geeniperimä ja ketkä tulevat eri taustoista ja ovat varustettuja erilaisine kokemuksineen. Kuitenkaan kukaan meistä ei ole pelkkä ulkoa ohjautuva,…

Kolumni: Sekaisin mahdollisuuksien ja valintojen viidakossa

Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä, että etenkin länsimainen yhteiskunta rakentuu nykypäivänä pitkälti kulutuksen ympärille. Globalisaatio ja sosiaalinen media toisaalta yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa, mutta myös asettaa etenkin nuorille valtavia paineita ja siten ylläpitää tietynlaista kilpailukulttuuria. Aina pitäisi olla kauniimpi, älykkäämpi, muodikkaampi ja rikkaampi kuin on sekä pysyä samalla kärryillä ympäristön muutoksissa ja trendeissä. Myös työelämä…

Kolumni: “Suomessa koulutus on ilmaista”, “koulutuksesta ei leikata” ja muita valheita

Koulutus ja älyllinen pääoma ovat Suomen tärkeimpiä valttikortteja maailmalla. Meidät tunnetaan laadukkaasta ja jokaiselle sosioekonomisesta asemasta huolimatta kuuluvasta ilmaisesta koulutuksesta. Nykyinen hallitus on kuitenkin leikannut jo yli 900 miljoonaa euroa koulutuksesta ja tutkimuksesta. Luitte oikein, yli 900 miljoonaa euroa. Hallitus korostaa yrityksen asemaa sekä uusien innovaatioiden merkitystä Suomelle. Erilaiset uudet kestävää kehitystä edistävät bioteknologiat ja…

Keinotekoisten neuroverkkojen hyödyntäminen lääketieteessä

Monet ovat varmaankin kuulleet termeistä ”neuroverkko” tai ”syväoppiminen”. Eikä ihme, sillä ne kumpikin kuuluvat tällä hetkellä tekoälyn kehityksen trendi-ilmiöihin. Kumpikin pohjautuvat ideaan, jonka mukaan tekoälyn kehittäminen vaatii ihmisen neurobiologian parempaa tuntemusta ja imitointia. Kuitenkin tällä hetkellä ne kuuluvat ns. heikkoon tekoälyyn eli ovat vain löyhästi yhteyksissä ihmisaivojen toimintaan. Heikko tekoäly tarkoittaa käytännössä kaikkea paitsi vahvaa…

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) ilmeneminen tytöillä

ADHD on neuropsykiatriseksi sairaudeksi luokiteltu kehityksellinen aivojen häiriötila, jonka merkittävimpiä oireita ovat mm. tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADHD on elinikäinen häiriö, joka usein hankaloittaa henkilön jokapäiväistä toimintakykyä. Se voidaan jakaa ydinoireittain kolmeen esiintymismuotoon, joita ovat: yhdistetty, ensisijaisesti tarkkaamaton eli inattentiivinen sekä yliaktiivis-impulsiivinen muoto. Nimistäkin voidaan jo päätellä, että inattentiivinen muoto (ADD) painottuu ensisijaisesti tarkkaavaisuuden ongelmiin…

Johdanto ja blogini tarkoitus

Aivoja pidetään universumin monimutkaisimpana tunnettuna rakenteena. Niiden toiminnasta tiedetään jo paljon, mutta silti olemme vasta hipaisseet pintaa kaikesta tästä monimuotoisesta universumista, mikä aivojemme sisällä piilee. Aivotutkimuksen eli neurotieteen tuloksista on liikkeellä paljon aivojen toimintaa yksinkertaistavaa sekä harhaanjohtavaa ja myöskin täysin virheellistä tietoa. Blogini tarkoituksena on kertoa yleistajuisesti, mutta tieteen tuloksia vääristelemättä aivotutkimuksessa ja psykologiassa jo…