Kolumni: “Suomessa koulutus on ilmaista”, “koulutuksesta ei leikata” ja muita valheita

Koulutus ja älyllinen pääoma ovat Suomen tärkeimpiä valttikortteja maailmalla. Meidät tunnetaan laadukkaasta ja jokaiselle sosioekonomisesta asemasta huolimatta kuuluvasta ilmaisesta koulutuksesta. Nykyinen hallitus on kuitenkin leikannut jo yli 900 miljoonaa euroa koulutuksesta ja tutkimuksesta. Luitte oikein, yli 900 miljoonaa euroa. Hallitus korostaa yrityksen asemaa sekä uusien innovaatioiden merkitystä Suomelle. Erilaiset uudet kestävää kehitystä edistävät bioteknologiat ja…

Kolumni: Jokainen on oman tarinansa uhri

// Päätin, että aion nyt sisällyttää tänne blogiini myös jonkin sortin kolumneja tai mielipidekirjoituksia. Kuitenkin myös seuraava aihe liittyy monella tavalla blogini teemaan niin ei ainakaan kauheasti tule mentyä aihepiiristä ulos. Seuraava teksti siis pohjautuu täysin minun omaan kantaani asioista! Mitä enemmän olen lukenut psykologiaa ja erilaisia aivoja sekä ihmisen biologiaa käsitteleviä artikkeleita, sitä helpompi…

Keinotekoisten neuroverkkojen hyödyntäminen lääketieteessä

Monet ovat varmaankin kuulleet termeistä ”neuroverkko” tai ”syväoppiminen”. Eikä ihme, sillä ne kumpikin kuuluvat tällä hetkellä tekoälyn kehityksen trendi-ilmiöihin. Kumpikin pohjautuvat ideaan, jonka mukaan tekoälyn kehittäminen vaatii ihmisen neurobiologian parempaa tuntemusta ja imitointia. Kuitenkin tällä hetkellä ne kuuluvat ns. heikkoon tekoälyyn eli ovat vain löyhästi yhteyksissä ihmisaivojen toimintaan. Heikko tekoäly tarkoittaa käytännössä kaikkea paitsi vahvaa…

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) ilmeneminen tytöillä

ADHD on neuropsykiatriseksi sairaudeksi luokiteltu kehityksellinen aivojen häiriötila, jonka merkittävimpiä oireita ovat mm. tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADHD on elinikäinen häiriö, joka usein hankaloittaa henkilön jokapäiväistä toimintakykyä. Se voidaan jakaa ydinoireittain kolmeen esiintymismuotoon, joita ovat; yhdistetty, ensisijaisesti tarkkaamaton eli inattentiivinen sekä yliaktiivis-impulsiivinen muoto. Nimistäkin voidaan jo päätellä, että inattentiivinen muoto (ADD) painottuu ensisijaisesti tarkkaavaisuuden ongelmiin…

Johdanto ja blogini tarkoitus

Aivoja pidetään universumin monimutkaisimpana tunnettuna rakenteena. Niiden toiminnasta tiedetään jo paljon, mutta silti olemme vasta hipaisseet pintaa kaikesta tästä monimuotoisesta universumista, mikä aivojemme sisällä piilee. Aivotutkimuksen eli neurotieteen tuloksista on liikkeellä paljon aivojen toimintaa yksinkertaistavaa sekä harhaanjohtavaa ja myöskin täysin virheellistä tietoa. Blogini tarkoituksena on kertoa yleistajuisesti, mutta tieteen tuloksia vääristelemättä aivotutkimuksessa ja psykologiassa jo…