Seilissä tehdään monipuolista meren tilan seurantaa

Seilin meriympäristön monitorointi käynnistettiin Päiväluodolla vuonna 1966, vain kaksi vuotta Saaristomeren tutkimuslaitoksen perustamisen jälkeen. Seurannan tuottamat yli 50 vuotta pitkät ympäristöaikasarjat ovat pisimmät Itämeren alueella. Seurannan käynnistämisen perusteena nähtiin laitoksen nimen mukainen velvoite: meillä tulee olla jatkuva näkemys siitä, mihin meren on tila vuosien saatossa kehittymässä. Tähän vastaaminen voi onnistua vain seurantaohjelman avulla. Seurannan tarkoitus oli siten jo alusta alkaen havaita meressä tapahtuva hitaita globaaleja muutoksia.

Mittauksia ja näytteenottoa tehdään nykyään aivan samalla menetelmällä kuin aloitettaessa eli kymmenen päivän välein siten, että koko vesipatsas 45 metrin syvyyteen saakka on tarkkailun kohteena. Seurattavat parametrit ovat meriveden lämpötila, suolapitoisuus ja eläinplanktonyhteisön koostumus. Sarjoja on hyödynnetty erityisesti ilmastomuutoksen vaikutuksien havainnoinnissa. Seilissä on mallinnettu muun muassa Itämeren makean veden valuman kasvua, meriveden suolapitoisuuden laskua ja meriveden lämpötilan kohoamista sekä näiden ilmiöiden biologisia vaikutuksia eläinplanktonyhteisön koostumuksessa ja edelleen silakan kelpoisuudessa.

Seilin seurantaohjelma on 1980-luvun alusta asti ollut osa globaalia merien tilan tarkkailuohjelmaa. Mittauspisteiden ODAS –verkossa mittauksia tehdään vertailukelpoisesti samoilla menetelmillä kaikilla maailman merillä globaalien muutosten havaitsemiseksi. Sittemmin seurantaa on monipuolistettu yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa kattamaan esimerkiksi meriveden ravinteet, mitä on hyödynnetty rehevöitymiskehityksen seurannassa. Ilmiöiden kokonaiskuvan parantamiseksi päätettiin vuonna 2006 kohdentaa seurantaa myös meressä tapahtuviin lyhytaikaisiin prosesseihin tarkkuudella tunti, päivä, viikko, kuukausi ja kasvukausi, jolloin mittausasemalle asetettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä jatkuvatoiminen, telemetrialla varustettu profiloiva mittauspoiju (seurantalinkki poijuun: https://saaristomeri.utu.fi/odas/). Poijun mittaustuloksilla päästään havainnoimaan muun muassa kasvukauden aikaisia muutoksia muutaman tunnin resoluutiolla. Käyttöikänsäpäähän pikkuhiljaa siirtyvä poiju on tarkoitus päivittää modernimpaan teknologiaan kansallisen merentutkimuksen infrastruktuurin FINMARIn rahoituksella.

Seilissä tehtävästä ympäristöseurannasta löytyy aineistoa yleisemminkin sivustolta  https://saaristomeri.utu.fi/.