Lajin sisäinen muuntelu on myös biodiversiteettiä

Monimuotoisuudesta puhuttaessa ajatellaan usein ensimmäiseksi lajien määrää. Monimuotoisuutta on kuitenkin myös lajin sisäinen muuntelu, joka on seurausta sopeutumisesta erilaisiin elinympäristöihin….