Pro gradu: Tavoiteorientaatiot ja niiden muutos käsityöllisen innovaatioprosessin aikana

Kuusisto, S. Lundberg, A. (2019). Tavoiteorientaatiot ja niiden muutos käsityöllisen innovaatioprosessin aikana. Käsityökasvatuksen pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus.