Lärarens färdigheter

Käsityönopettajan on hallittava laaja kattaus erilaisia materiaaliteknologioita. Omien taitojen hahmottaminen on joskus kuitenkin vaikeaa. Kaksi opiskelijaa, Tupasela ja Palkki, tekivät kurssityönä itsearviointityökalun käsityönopettajille. Työkalu on Excel-pohjainen. Taulukon värikoodauksen tarkoituksena on visualisoida täyttäjän taidot. Taulukosta saatavaa tietoa voi hyödyntää omien taitojen kehittämisen apuna. Itsearvioinnin tulokset voi myös jakaa opettajien kesken, jolloin taulukoiden perusteella voi kysyä apua asian paremmin osaavalta.

Lataa itsearviointityökalu tästä: käsityön aineenopettajan substanssiosaaminen

Videolla esitellään itsearviointityökalu ja opastetaan sen käytössä.