Julkinen nolaaminen somessa on Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineeseen tekeillä oleva väitöstutkimus, jossa tarkastellaan yhtä sosiaalisen median yleistynyttä käyttötapaa: sitä miten käyttäjät hyödyntävät sosiaalista mediaa muiden ihmisten valvomiseen ja rankaisemiseen. Tutkimuksessa nostetaan esiin erityisesti yksi sosiaalisessa mediassa käytetty kurituskeino: julkinen nolaaminen ja sen sukupuolittuneet käytännöt.

Julkisen nolaamisen käytännöt sosiaalisessa mediassa ovat käyttäjien omaehtoista, luovaa vallankäyttöä ja toimintaa – ja toteutukseltaan arkisen helppoja. Julkisuuden henkilöiden ja tavallisten ihmisten huono käytös tai muunlainen sopimattomuus paljastetaan jakamalla sosiaalisessa mediassa kuvakaappauksia heidän omista sosiaalisen median julkaisuistaan, heidän kanssaan käydyistä keskusteluista tai esimerkiksi julkaisemalla heistä salaa kuvattu video.

Julkiseen nolaamisen tähtäävät julkaisut eivät olekaan vain yksittäisiä paljastuksia yksittäisistä ihmisistä, vaan ne tuovat esiin arvoja ja normeja, joita halutaan ylläpitää tai muuttaa. Vaikka sosiaalisen median pilkkaavilla julkaisuilla saatetaankin joskus hakea vain hetken hupia, niillä ylläpidetään myös yhteiskunnan ja kulttuurin valta-asetelmia – tai vaihtoehtoisesti romutetaan niitä.

Tutkimuksessa tarkastellaan julkista nolaamista monilla eri sosiaalisen median alustoilla, tavoitteena tutkia julkisen nolaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä sosiaalisen median käyttäjien arjessa.

__________________________________________________________________________________________

Julkisen nolaamisen sukupuolittuneet käytännöt sosiaalisessa mediassa

Koneen Säätiö 2022-2025