Hinnoittelu – lopputesti

Results

Läpäisit tämä osion onnistuneesti!

Yritäthän uudelleen.

#1. Differointi tuo vaihteluväliä hinnoitteluun.

Differointi eli tuotteiden erilaistaminen tuo vaihteluväliä hinnoitteluun.

#2. Hinnoittelumenetelmistä keskimääräiskalkyyli eli valmistusarvo huomioi toiminta-asteen vaihtelun vaikutuksen suoritteen yksikköhintaan.

Normaalikalkyyli eli normaalivalmistusarvo on keskimääräiskalkyylin jalostetumpi versio, jossa eliminoidaan toiminta-asteen vaihtelun vaikutus suoritteen yksikköhintaan.

#3. Tarjoushinnoittelussa on olennaista huomioida valmistukseen kuluvat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, haluttu kate sekä lisäksi tarvittaessa erilaisia lisäeriä, kuten riskivaraus ja kustannustason muutosvaraus.

Tarjoushinnoittelussa on olennaista huomioida valmistukseen kuluvat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, haluttu kate sekä lisäksi tarvittaessa erilaisia lisäeriä, kuten riskivaraus ja kustannustason muutosvaraus.

#4. Välilliset kustannukset ovat usein kiinteitä kustannuksia ja niihin luetaan mm. tilavuokrat ja hallinnon ja markkinoinnin kulut.

Välilliset kustannukset ovat usein kiinteitä kustannuksia ja niihin luetaan it-kulut, taloushallinnon palvelut, tilavuokrat ja hallinnon ja markkinoinnin kulut.

#5. Meriteollisuuden verkoston toimijoiden välisissä keskusteluissa keskeisenä työkaluna toimii yhdistetty ja avoin kustannusrakenne.

Koko verkoston toimitusketjun yhdistetty ja avoin kustannusrakenne on päähankkijan keskeisin kilpailukykyisyyden ylläpitämisen työkalu. Siksi se on keskeinen kommunikaation väline.

#6. Hinnoittelupäätös määräytyy tuotantokustannusten ja markkinahinnan mukaan.

Hinnoittelupäätöksen pohjaksi tarvittavia tietoja ovat tuotantokustannusten ja markkinahinnan lisäksi yrityksen muut tavoitteet (suhteessa yrityksen strategiaan, asemaan verkostossa, kilpailijoihin, asiakkaaseen), kapasiteetin käyttöaste ja hintajousto.

#7. Hinnoittelu vaikuttaa olennaisesti yrityksen kilpailukykyyn ja hinnoittelupäätökset kannattaa aina tehdä joustavasti lyhyellä aikavälillä.

Hinnoittelu on yrityksen yksi tärkeimmistä päätöksistä, koska se vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tarkoituksenmukainen hinnoittelu on sellainen, mikä maksimoi yrityksen kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

#8. Yrityksen hyödyntämätön, potentiaalinen kapasiteetti ei ole merkittävä tekijä hinnoittelussa.

Kapasiteetista aiheutuvat kustannukset ovat usein merkittäviä, joten niiden huomioimisella hinnoittelussa on suuri merkitys.

Finish