Rahoituslaskelmat – lopputesti

Results

Läpäisit tämä osion onnistuneesti!

Yritäthän uudelleen.

#1. Kassavirtalaskelman avulla yritys huolehtii siitä, että kassassa on riittävästi rahaa yrityksen arkipäivän toiminnan hallintaan.

Kassavirtalaskelman avulla yritys huolehtii siitä, että kassassa on riittävästi rahaa yrityksen arkipäivän toiminnan hallintaan.

#2. Tuloslaskelma on tilinpäätöksen asiakirja, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelman tehtävänä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut.

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen asiakirja, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelman tehtävänä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut.

#3. Tikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää aina seuraavat tiedot: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Lisäksi kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto).

Tikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää seuraavat tiedot: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, jos kirjanpitovelvollinen on suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, sekä taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Lisäksi kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto).

#4. Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon silloin, kun maksu tapahtuu.

Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon silloin, kun tulo/meno syntyy.Suoriteperusteisuus tarkoittaa sitä, että tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon silloin, kun tulo/meno syntyy.

#5. Taseessa on kaksi puolta: Vastaavaa ja Vastattavaa. Vastaavaa –puoli osoittaa yrityksen rahoitusrakenteen. Vastattavaa –puoli esitetään rahan käyttöä siltä osin kuin sitä ei ole kirjattu kuluksi.

Taseessa on kaksi puolta: Vastaavaa ja Vastattavaa. Vastaavaa -puolella esitetään rahan käyttöä siltä osin kuin sitä ei ole kirjattu kuluksi. Vastattavaa -puoli osoittaa yrityksen rahoitusrakenteen.

#6. Tase kuvaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana (yleensä 31.12.).

Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana (yleensä 31.12.).

Finish