2. Projektisalkku

Tähän luvussa esitellään projektisalkkuun liittyviä asioita.

Projektisalkun hallinta kuvaa, mitä yrityksen tulee huomioida, kun sen toiminta sisältää useita eri projekteja. Projektit voivat olla suuria tai pieniä. Mitä enemmän projekteja on, sitä tärkeämpää on ymmärtää, miten resursseja hallitaan moniprojektiympäristössä.