Projektinhallinta – lopputesti

Results

Läpäisit tämän osion onnistuneesti!

Yritäthän uudelleen.

#1. Projektin optimointi ei useimmiten ole kannattavaa projektia lyhentämällä, koska se lisää työkustannuksia.

Projektin lyhentäminen saattaa lisätä työkustannuksia, mutta voi tuoda säästöä välillisissä kustannuksissa kuten sidotun pääoman korko, investoinnin tuotto, tilaajalta saadut aikaisemmat maksuerät, säästetyt myöhästymissakot sekä maine hyvänä toimittajana.

#2. Projektin aikataulut on hyvä laatia eri osapuolten yhteistyönä.

Projektin aikaohjauksen yksi sudenkuopista on se, että aikataulut sanellaan eikä niitä tehdä osapuolten yhteistyönä.

#3. Kun organisaatiossa on meneillään useita eri projekteja…

Moniprojektitilanne, jossa useat projektit kuormittavat yhteisiä resursseja ja asiantuntijaryhmiä, on johtamisen kannalta vaativa. Kokonaisuus ei enää ole projektipäälliköiden käsissä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista projektien ja resurssien johtamisjärjestelmää.

#4. Projektiaikataulun heilahduksista voi olla esim. seuraavanlaisia tekijöitä:

Myöhästymissakot, sidotun pääoman korko, tuotto projektin tuloksesta, menetetty tuotto, markkinaetu, maine luotettavana toimittajana.  

#5. Projektin suunnittelussa kannattaa keskittyä lähinnä huolellisesti suunniteltuun aikatauluun. Hyvä aikataulu takaa projektin onnistumisen.

Resurssien suunnittelu on tärkeä osa projektin suunnittelua. Hyväkään aikataulu ei auta, ellei tarvittavia voimavaroja ole käytettävissä tarvittavana ajankohtana.

Finish