Tuotannon johtaminen – lopputesti

Results

Läpäisit tämä osion onnistuneesti!

Yritäthän uudelleen.

#1. Korkea varaston kiertonopeus on tavoiteltavaa.

Korkea varaston kiertonopeus on tavoiteltava. Mitä matalampi kiertonopeus on, sitä enemmän varasto sitoo käyttöpääomaa.

#2. Riski voi olla uusi mahdollisuus.

Riski on epävarmuuden vaikutus, ja epävarmuudella voi olla myönteisiä tai haitallisia vaikutuksia – riskistä aiheutuva myönteinen poikkeama voi luoda mahdollisuuden, mutta kaikki riskien myönteiset vaikutukset eivät luo mahdollisuuksia.

#3. Ostaja tuo lisäarvoa ostoprosessin tilaus- ja valvontavaiheeseen mm. kehittämällä tehokkaita tilausrutiineja ja järkeviä toimenpiteitä tilausten käsittelyyn.

Ostaja tuo lisäarvoa ostoprosessin tilaus- ja valvontavaiheeseen mm. kehittämällä tehokkaita tilausrutiineja ja järkeviä toimenpiteitä tilausten käsittelyyn. Tämän lisäksi myös tarkastamalla, että toimittaja on vahvistanut kaikki ostotilaukset, kehittämällä ja suorittamalla tietokoneavusteista valvontaa ja tarkastusta, ylläpitämällä tietokoneavusteista tietokantaa koskien kriittistä osto- ja toimitusinformaatiota sekä lisäämällä tarvittaessa tehokkaita ongelmanratkaisukeinoja.

#4. Tuotannon tavoitetekijät ovat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotuksia, joista yritys on vastuussa. Näistä laadulla on merkitystä lähinnä vain asiakastyytyväisyyden osalta.

Laatu luo asiakastyytyväisyyden ohella kustannussäästöjä ja parantaa toimitusvarmuutta, joka edelleen säästää ongelmien selvittämisessä kuluvaa aikaa ja rahaa.

#5. Ostosopimuksen vaatima valmisteluaika on sama riippumatta siitä, käytetäänkö kiinteää hintaa vai kustannusten korvausta.

Kiinteähintaisen ostosopimuksen valmistelu vaatii paljon aikaa. Kiinteän hinnan sopimuksen solmimiselle elintärkeitä ovat olemassa olevat laajamittaiset spesifikaatiot.

#6. Kun tuotteen kysyntä on tasaista, säännöllisesti täydennettävän varaston hallinta kannattaa useimmiten järjestää siten, että tilaukset varastoon tulevat päivittäin eikä esimerkiksi vuosittain.

On olemassa useita vaihtoehtoja ja oikea ratkaisu riippuu tapauksesta. Varastointikustannukset nousevat, kun tilaukset tehdään vuosittain.  Päivittäisissä tilauksissa puolestaan nousevat toimitus- ja tilauskustannukset sekä hyllytyskustannukset.

#7. Standardeja ei pidä soveltaa.

Kukin organisaatio soveltaa standardeja itselleen parhaiten sopivalla tavalla pitäytyen standardien tarkoituksessa tai vaatimuksissa. Soveltaminen voi tapahtua luovalla tavalla.

#8. Bechmarking-menetelmää voi käyttää…

Benchmarking-menetelmää voi käyttää kaikkiin mainittuihin eli käytännön ongelmien ratkaisuun, vaihtoehtoisten toimintatapojen oppimiseen ja käyttöönottoon, laatujärjestelmien kehittämiseen ja muuhun kehitystoimintaan sekä strategioiden vertailuun.

#9. Standardien tarkoituksena on…

Standardien tavoitteena on lisätä organisaation tietoisuutta velvollisuuksistaan sekä parantaa organisaation sitoutumista asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden ja odotusten täyttämiseen ja tyytyväisyyden takaavien tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.

Finish