MKK:n tapahtumat

Ajankohtaista tulevista tapahtumista

MKK:n tilaisuudet järjestetään turvallisesti koronavirustilanteessa annettuja ohjeita noudattaen. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Turun yliopiston suojatoimet koronavirustilanteessa perustuvat mm. hygieniaan, suojaetäisyyksiin sekä osallistujamäärien hallintaan ja jäljitettävyyteen. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Osallistuminen on tilaisuuskohtaisesti mahdollista myös etäyhteyden kautta. Tiedustele asiaa tarkemmin tapahtuman sivulla mainitulta suunnittelijalta.

Studia Maritima -yleisöluennot

Yleisöluentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille.


31.8.-1.9.2021 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä ja ajankohtainen tietopaketin merenkulku- ja satama-alasta.

Turun matkustajasatama, matkustajalaivat ja rahtia. Turun Satama Oy / Jarmo Piironen


8.-9.9.2021 Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka

Näkökohtia laivan suunnitteluun ja operointiin. Uusia keinoja ja teknologioita tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


MERI-CLEANTECH alkaa Satakunnassa – save the date 17.9.2021


29.-30.9.2021 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.


1.11.2021-31.3.2023 Merialan erikoistumiskoulutus

OKM:n rahoittama ja opiskelijoille ilmainen 30 op:n koulutus koostuu merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan että tekniikan puolelta.


23.-24.11.2021 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Koulutus perehdyttää rahtaukseen, sopimuksiin, vastuisiin, velvollisuuksiin ja riskeiltä suojautumiseen.

Kuva konttisatamasta, jossa laitusissa olevan konttialuksen lastaus käynnissä. Taustalla varastoterminaaleja ja kemikaalissataman säiliöitä. Kuvassa myös hinaaja. Kuvalähde HaminaKotkan Satama Oy.


24.-25.11.2021 Laiva-alan luentopäivät: Kohti hiilineutraalia merenkulkua

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG kevät 2022

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Oleellista on riittävä tiedonkulku ja yhteistyö.


Tulevat tapahtumat – pdf

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @UniTurkuMKK

© 2021 MKK Events

Theme by Anders NorenUp ↑