23.5.2019 Kuljetussopimus ja -asiakirjat

Koulutuksessa perehdytään harjoitteiden kautta kuljetussopimuksiin ja niihin liittyvään sääntelyyn sekä kuljetussopimuksen osapuolten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuunjakoon. Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti kuljetusasiakirjoja ja konossementtia.


5.6.2019 Meriturvallisuusseminaari

MKK:n perinteisessä Meriturvallisuusseminaarissa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja turvallisuudesta.


1.9.2019 – 31.12.2020 Merialan erikoistumiskoulutus (30 op)

Meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville korkeakoulutetuille tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille. Osallistujille maksuton.


24.-25.9.2019 The Baltic Seas International Maritime Conference

Join and share the latest innovations and developments in maritime studies, technological advancements, sea borne logistics, and port operations. The first day of the Conference is scientific and the other day consists of two extrasessions that are aimed at professionals, academics and students .

 


1.-2.10.2019 Laiva-alan luentopäivät: Tulevaisuuden laivat

Laiva-alan luentopäivillä keskitytään laivanrakennuksen uusimpiin kehitysnäkymiin. Päivien aikana kuullaan uusista teknologioista, uusista ratkaisuista ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin sekä digitalisoinnista ja autonomisesta meriliikenteestä.


9.-10.10.2019 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.


16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tästä MKK:n tulevat tapahtumat pdf:nä.