24.4.2019 EnviSuM Final Conference – Impacts from SECA and Global Cap 2020

EnviSuM Project has assessed present and future costs of ship emissions in the scopes of human health, environmental impacts and economics. At the final EnviSuM conference in Copenhagen (Denmark) you are invited to discover and discuss the lessons learned from the Baltic Sea SECA and what can we expect from the upcoming Global Sulphur Cap of 0.5% in 2020.


25.4.2019 Toimituslausekkeet

Koulutuksen jälkeen tiedät mihin toimituslausekkeita käytetään, mitä ne määrittelevät ja mitä eroja eri lausekkeiden välillä on. Koulutuksessa perehdytään kaikkien Incoterms-lausekkeiden sisältöihin ja selvitetään millaisiin tilanteisiin mikäkin lauseke sopii.


9.5.2019 MKK mukana Meremme tähden – tapahtumassa

Tule tapaamaan meitä Meremme tähden – tapahtumaan Raumalle!


14. – 15.5.2019 Laiva-alan luentopäivät: Johdatus laivatekniikkaan

Kattava tietopaketti laivanrakennuksen keskeisimmistä perusasioista erityisesti niille, joilla ei ole alan koulutusta. Luentopäivät soveltuvat myös jo alalla toimiville laivateknisten tietojen päivitykseen.


16.-17.5.2019 European Maritime Day, Lisbon – Portugal

CSHIPP project together with the Waterborne European Technology Platform, SeaEurope; HydrogenEurope and NABU German Nature and Biodiversity Conservation Union will present the workshop “The green course towards decarbonization: winning the challenge” on the 2nd day of the conference.


21.5.2019 ECOPRODIGI Policy Seminar: Carrots or sticks – what measures are needed to foster the implementation of clean shipping technologies?

The seminar  focuses on the topic of clean shipping technologies and the methods that support their implementation. The purpose of the seminar is to engage participants from different backgrounds into fruitful discussion and to enhance dialogue between policy and industry representatives.


23.5.2019 Kuljetussopimus ja -asiakirjat

Koulutuksessa perehdytään harjoitteiden kautta kuljetussopimuksiin ja niihin liittyvään sääntelyyn sekä kuljetussopimuksen osapuolten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuunjakoon. Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti kuljetusasiakirjoja ja konossementtia.


5.6.2019 Meriturvallisuusseminaari

MKK:n perinteisessä Meriturvallisuusseminaarissa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja turvallisuudesta. Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää EMSA:n uusi pääjohtaja Maja Markovčić Kostelac.


1.9.2019 – 31.12.2020 Merialan erikoistumiskoulutus (30 op)

Meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville korkeakoulutetuille tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille. Osallistujille maksuton.


24.-25.9.2019 The Baltic Seas International Maritime Conference

Join and share the latest innovations and developments in maritime studies, technological advancements, sea borne logistics, and port operations. The first day of the Conference is scientific and the other day consists of two extrasessions that are aimed at professionals, academics and students .


9.-10.10.2019 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.


16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tästä MKK:n tulevat tapahtumat pdf:nä.