Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuksen tilaisuuksia on siirretty pidettäviksi etäyhteyksin tai myöhempään ajankohtaan. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

2.-3.9.2020 Laiva-alan luentopäivät: Teknologiat IMO 2050 -tavoitteiden saavuttamiseksi

Kohti hiilineutraalia merenkulkua! Luentopäivillä käsitellään IMO:n tulevia päästövaatimuksia sekä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.


9.-10.9.2020 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä tietopaketti merenkulku- ja satama-alasta, toimintaympäristöstä, vaikutuksista ja uusista teknisistä ratkaisuista.


17.9.2020 SataDiLogis – Kuljetukset kilpailutekijänä

Digitalisaation hyödyntäminen kuljetuslogistiikan turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa.


30.9.-1.10.2020 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.7.–8.10.2020 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä ja soveltuu myös jo turvapäällikkönä toimiville.


28.10.2020 Meriturvallisuusseminaari


11.–12.11.2020 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.


25.-26.11.2020 Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka

Uusia keinoja ja teknologiaa tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.


10.2.2021 Turvallinen satama

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Tilaisuus järjestetään teemalla vaarallisten aineiden kuljetukset.


Studia Maritima -yleisöluento: Itämeri.fi – meritietoportaali Itämeren luonnosta, kulttuuriperinnöstä ja merellisistä elinkeinoista – SIIRRETTY SYKSYYN


SataDiLogis – Toimiminen onnettomuustilanteessa – SIIRRETTY SYKSYYN

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tulevat tapahtumat pdf:nä