MKK:n tapahtumat

Ajankohtaista tulevista tapahtumista

MKK:n tilaisuudet järjestetään turvallisesti koronavirustilanteessa annettuja ohjeita noudattaen. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Turun yliopiston suojatoimet koronavirustilanteessa perustuvat mm. hygieniaan, suojaetäisyyksiin sekä osallistujamäärien hallintaan ja jäljitettävyyteen. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Osallistuminen on tilaisuuskohtaisesti mahdollista myös etäyhteyden kautta. Tiedustele asiaa tarkemmin tapahtuman sivulla mainitulta suunnittelijalta.

Studia Maritima -yleisöluennot

Yleisöluentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille.


16.2.2022 Challenges and Best Practices in Remote and Hybrid Academic Teaching

InCompEdu-hankkeen ensimmäinen kansainvälinen työpaja järjestetään Turussa.


17.2.2022 BlueCleanDigi

BlueCleanDigi tukee Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan.

Näkymä aavalle merelle laivan takakannelta


3.3.2022 Terveysturvallinen meriklusteri – Testaus & suojaus- ja rajoitustoimet


24.3.2022 Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Oleellista on riittävä tiedonkulku ja yhteistyö.


27.-28.4.2022 Erikoiskuljetukset

Koulutuksessa syvennytään erikoiskuljetuksiin liittyviin säädöksiin, lupakäytäntöihin ja erityisvaatimuksiin eri kuljetusmuodot huomioiden.

Erikoiskuljetus


10.-11.5.2022 Konttikuljetukset

Ajankohtaista tietoa konttimarkkinoista, konttioperoinnista eri kuljetusmuodoilla ja erilaisisten konttien käyttömahdollisuuksista.


18.-19.5.2022 Laiva-alan luentopäivät: Digitalisoituva laiva

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


14.-15.9.2022 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- ja satama-alasta niihin liittyvissä tehtävissä jo toimiville tai alalle siirtyville henkilöille.


5.-6.10.2022 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.

Sataman turvatoimialueen kyltti, verkkoaita ja taustalla kontteja satamassa.


22.-23.11.2022 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Koulutus perehdyttää rahtaukseen, sopimuksiin, vastuisiin, velvollisuuksiin ja riskeiltä suojautumiseen.

 


Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka – PERUUTETTU

Näkökohtia laivan suunnitteluun ja operointiin. Uusia keinoja ja teknologioita tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


1.11.2021-31.3.2023 Merialan erikoistumiskoulutus

OKM:n rahoittama ja opiskelijoille ilmainen 30 op:n koulutus koostuu merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan että tekniikan puolelta.


Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @UniTurkuMKK

© 2022 MKK Events

Theme by Anders NorenUp ↑