Muokkaa sivua

22.1.2020 Varustamobarometri

Vuoden 2019 Varustamobarometri – Rederibarometern julkistamistilaisuus.


29.1.2020 Laiva-alan luentopäivät: Merikuljetusten näkymät ja laivanrakennus

Luentopäivän aikana haetaan vastauksia siihen, miten koko meriklusteri parhaiten voi yhdessä vastata merellisen toimintaympäristön jatkuvien muutosten haasteisiin.


26.-27.2.2020 Merioikeus

Ajankohtaista merenkulkuun liittyvistä oikeudellisista asioista. Tilaisuudessa käsitellään mm. autonomisten alusten tuomia haasteita.


5.3.2020 SataDiLogis – Kohdataanko? INNOA – STARTTIA – TYÖTÄ

T&k&i-iltapäivä kokoaa yhteen yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia sekä muita toimijoita Rauman Opettajankoulutuslaitoksen tiloihin.


17.–18.3.2020 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä tietopaketti merenkulku- ja satama-alasta, toimintaympäristöstä, vaikutuksista ja uusista teknisistä ratkaisuista.


16.4.2020 SataDiLogis – Kuljetukset kilpailutekijänä

Digitalisaation hyödyntäminen kuljetuslogistiikan turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa.


22.4.2020 SataDiLogis – Toimiminen onnettomuustilanteessa

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?


13.–14.5.2020 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.7.–8.10.2020 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä ja soveltuu myös jo turvapäällikkönä toimiville.


11.–12.11.2020 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Työturvallisuuskulttuuri satamassa


Tulosta tulevat tapahtumat pdf:nä