7.-8.11.2018 Rahtaus ja rahtaussopimukset

Koulutuksessa perehdytään rahtaukseen ja rahtaussopimuksiin liittyvään lainsäädäntöön, osapuoliin, asiakirjoihin ja vastuisiin sekä tutustutaan aika- ja matkarahtaukseen. Lisäksi käsiteltävinä teemoina ovat seisonta-aikaan ja demurrageen liittyvät seikat. Tilaisuus on suunnattu kaikille rahtauksesta ja rahtaussopimuksista tietoa tarvitseville.


21.-22.11.2018 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon
keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.


27.-28.11.2018 Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaari: Laivakoneiston kunnossapito

Kunnossapidolla on selkeä vaikutus laivan operoinnin taloudel­lisuuteen, turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Tämän seminaarin painopiste on itse konehuoneessa, sisältäen myös konehuoneessa sijaitsevat LVI-laitteet. Laivalaitteiden vaihtoprojektien hallinta sekä näiden laitteiden kunnossapito kuuluvat seminaarin teemaan. Esityksissä painotetaan konehuoneen suunnitteluun liittyviä asioita, ja käsitellään myös itse huoltotyön suorittamista, myös autonomisten laivojen osalta. Tilaisuuteen on kutsuttu luennoimaan oman erikoisalansa huippuosaa­jia.


16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.Tulosta tästä MKK:n tulevat tapahtumat pdf:nä

Tulossa lisäksi

29.-30.1.2019 Laiva-alan luentopäivät: Laivojen sähköjärjestelmät

Kevät 2019 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet