Perehdyttävä tietopaketti merenkulku- ja satama-alasta, toimintaympäristöstä, vaikutuksista ja uusista teknisistä ratkaisuista.


3.-4.4.2019 Kuljetusvastuu

Koulutuksessa perehdytään lainsäädäntöön, eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin sekä oikeudellisiin kysymyksiin. Lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan vastuuta eri tilanteissa tarkastellaan sekä palvelun tuottajan että ostajan näkökulmasta.


9.-10.4.2019 Interreg Programme Conference

The Conference includes ResQU2 Project Platform workshop on maritime preparedness.


25.4.2019 Toimituslausekkeet

Koulutuksen jälkeen tiedät mihin toimituslausekkeita käytetään, mitä ne määrittelevät ja mitä eroja eri lausekkeiden välillä on. Koulutuksessa perehdytään kaikkien Incoterms-lausekkeiden sisältöihin ja selvitetään millaisiin tilanteisiin mikäkin lauseke sopii.


14. – 15.5.2019 Laiva-alan luentopäivät: Johdatus laivatekniikkaan

Kattava tietopaketti laivanrakennuksen keskeisimmistä perusasioista erityisesti niille, joilla ei ole alan koulutusta. Luentopäivät soveltuvat myös jo alalla toimiville laivateknisten tietojen päivitykseen.


23.5.2019 Kuljetussopimus ja -asiakirjat

Koulutuksessa perehdytään harjoitteiden kautta kuljetussopimuksiin ja niihin liittyvään sääntelyyn sekä kuljetussopimuksen osapuolten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuunjakoon. Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti kuljetusasiakirjoja ja konossementtia.


24.-25.9.2019 The Baltic Seas International Maritime Conference

Join and share the latest innovations and developments in maritime studies, technological advancements, sea borne logistics, and port operations. The first day of the Conference is scientific and the other day consists of two extrasessions that are aimed at professionals, academics and students .

 


16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tästä MKK:n tulevat tapahtumat pdf:nä.