6.6.2018 Meriturvallisuusseminaari

Lähde mukaan keskustelemaan meriturvallisuudesta!
MKK järjestää perinteisen Meriturvallisuusseminaarin jo 21. kerran. Seminaarin yhteydessä jaetaan vuosittainen Merenkulun teemapalkinto.


19.-20.9.2018 Vaarallisten aineiden kuljetukset

Koulutuksessa käsitellään vaarallisten aineiden meri-, maantie- ja rautatiekuljetuksia sekä varastointia koskevia säännöksiä. Koulutuspäivien aikana kuullaan vaarallisten aineiden käsittelystä, riskien arvioinnista ja toimimisesta onnettomuustilanteissa.


3.-4.10.2018 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.


3.-4.10.2018 Laiva-alan luentopäivät: Jäissä kulkevat laivat


16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.Tulosta tästä MKK EVENTS – Tulevat tapahtumat

Tulossa lisäksi

Rahtaus ja rahtaussopimukset 11/2018, Helsinki
Erikoiskuljetukset 11/2018, Helsinki