3.-4.10.2018 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.


3.-4.10.2018 Laiva-alan luentopäivät: Jäissä kulkevat laivat

Operointi arktisilla alueilla on haastavaa, mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia myös laivanrakennukselle. Luentopäivillä käsitellään talvimerenkulkuun ja laivanrakennukseen liittyviä sääntöjä, tekniikkaa, materiaalivaatimuksia, ympäristöhaasteita sekä toimintaan liittyviä mahdollisuuksia kuin myös laivojen operoinnin erityispiirteitä. Päivien aikana käydään myös tutustumassa Aalto-yliopiston jäätankkiin ja VTT:n hinausaltaaseen.
Kohderyhmänä ovat varustamot, telakat, suunnittelutoimistot, laitevalmistajat, viranomaiset sekä muut asiasta kiinnostuneet.


10.-11.10.2018 Vaarallisten aineiden kuljetukset

Koulutuksessa käsitellään vaarallisten aineiden meri-, maantie- ja rautatiekuljetuksia sekä varastointia koskevia säännöksiä. Koulutuspäivien aikana kuullaan vaarallisten aineiden käsittelystä, riskien arvioinnista ja toimimisesta onnettomuustilanteissa.


7.-8.11.2018 Rahtaus ja rahtaussopimukset

Koulutuksessa perehdytään rahtaukseen ja rahtaussopimuksiin liittyvään lainsäädäntöön, osapuoliin, asiakirjoihin ja vastuisiin sekä tutustutaan aika- ja matkarahtaukseen. Lisäksi käsiteltävinä teemoina ovat seisonta-aikaan ja demurrageen liittyvät seikat. Tilaisuus on suunnattu kaikille rahtauksesta ja rahtaussopimuksista tietoa tarvitseville.


27.-28.11.2018 Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaari: Laivakoneiston kunnossapito

Kunnossapidolla on selkeä vaikutus laivan operoinnin taloudel­lisuuteen, turvallisuuteen ja luotettavuuteen. Tämän seminaarin painopiste on itse konehuoneessa, sisältäen myös konehuoneessa sijaitsevat LVI-laitteet. Laivalaitteiden vaihtoprojektien hallinta sekä näiden laitteiden kunnossapito kuuluvat seminaarin teemaan. Esityksissä painotetaan konehuoneen suunnitteluun liittyviä asioita, ja käsitellään myös itse huoltotyön suorittamista, myös autonomisten laivojen osalta. Tilaisuuteen on kutsuttu luennoimaan oman erikoisalansa huippuosaa­jia.


21.-22.11.2018 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon
keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.


16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.Tulosta tästä MKK EVENTS – Tulevat tapahtumat

Tulossa lisäksi

29.-30.1.2019 Laiva-alan luentopäivät: Laivojen sähköjärjestelmät