Tulevat tapahtumat

 

19.–20.10.2017 Winds of the Future, Turku

Ajankohtaista merenkulusta ammattilaisille


8.–9.11.2017 Ympäristöoikeus, Kokkola

Ympäristölainsäädäntö, yritysten vastuu ja toiminnan valvonta ovat osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden määräyksiin ja vaatimuksiin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti varustamoja ja satamia ohjaavat säädökset.


14.-15.11.2017 Lasti- ja kuljetusturvallisuus, Helsinki

Oikeanlainen valmistautuminen ja kuljetuksen tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien huomiointi tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, kauppa- ja kuljetussopimuksessa, vakuuttamisessa, vahingontorjunnassa ja kuljetuksen toteutuksessa hyödyttävät kaikkia osapuolia.


22.-23.11. 2017 Energiansäästö laivakoneistoissa

Turku

Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaari. Laivakoneistoklubi on teollisuuden toimijoiden ja alan oppilaitosten edustajien muodostama epävirallinen kerho, jonka päämääränä on edistää suomalaista laivakoneisto-osaamista mm olemalla mukana järjestämässä esimerkiksi koulutustilaisuuksia ja seminaareja aihepiiriin liittyen.
Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaarien tavoite on tarjota syventävää osaamista yritysten asiantuntijoille ja alan opiskelijoille.


28.-29.11.2017 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Helsinki

Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin merenkulku- tai satama-alalla toimiville. Aiheina ovat mm. kauppamerenkulun peruskäsitteet ja säädökset, varustamotoiminta, alustyypit ja rahtimarkkinat. Omana kokonaisuutenaan tutustutaan satamajärjestelmään, satamien toimintaympäristöön ja sidosryhmiin.


12.12.2017 Studia Maritima -luento: Merenkulun kansainvälinen ympäristönsääntely ja Suomen elinkeinoelämä

Rauma ja Turku

Avoin yleisöluento


24.-25.1.2018 Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri: Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen

Kiertotaloudella ja lisäarvojen ja -palveluiden tuottamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen edistäen samalla kestävää kehitystä. Ympäristöpanostuksia on mahdollista myös hyödyntää yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Koulutuksessa perehdytään uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, tuotekehitysprosessiin, hinnoitteluun ja viestintään.