25.-26.4.2018 Laiva-alan luentopäivät: Laivaprojektin hallinta ja verkostoyhteistyö, Turku

Lähivuosina merkittävästi kasvava laivanrakennus ja sitä tukevat verkostoituneet toimintatavat vaativat huomattavaa kehitystä. Laivanrakennuksessa projektinhallinnan ja eri toimijoiden yhteistyön tärkeys korostuu. Luentopäivillä käsitellään aihetta laajasti ja esitellään käytännön esimerkkejä telakan, varustamon, laitetoimittajan ja koko verkoston kannalta.
Vanhat toimintatavat vaativat muutosta. Sekä uudet että vanhat toimijat ovat tervetulleita luentopäiville!


15.5.2018 Säiliökonttikuljetukset

Koulutuksessa käsitellään säiliökonttikuljetuksiin liittyviä säädöksiä ja säiliökonttien rakenteellisia vaatimuksia, hyväksyntää ja tarkastusta. Puheenvuoroissa tuodaan esille myös säiliökonttien kunnossapitoa, käsittelyä ja seurantaa.


6.6.2018 Meriturvallisuusseminaari

Lähde mukaan keskustelemaan meriturvallisuudesta!
MKK järjestää perinteisen Meriturvallisuusseminaarin jo 21. kerran. Seminaarin yhteydessä jaetaan vuosittainen Merenkulun teemapalkinto.


19.-20.9.2018 Vaarallisten aineiden kuljetukset

Koulutuksessa käsitellään vaarallisten aineiden meri-, maantie- ja rautatiekuljetuksia sekä varastointia koskevia säännöksiä. Koulutuspäivien aikana kuullaan vaarallisten aineiden käsittelystä, riskien arvioinnista ja toimimisesta onnettomuustilanteissa.


3.-4.10.2018 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) määriteltyihin kurssivaatimuksiin.


16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.Tulosta tästä MKK EVENTS – Tulevat tapahtumat

Tulossa lisäksi

Rahtaus ja rahtaussopimukset 11/2018, Helsinki
Erikoiskuljetukset 11/2018, Helsinki