Muokkaa sivua

12.12.2019 SataDiLogis – Kuljetuslogistiikan turvallisuus

Kiinnostaako kuljetuslogistiikan turvallisuus? Miten pelillistämisellä voidaan lisätä turvallisuutta? Entä digitalisaatio ja robotisaatio?


16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien

Aihetta haasteineen käsitellään työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.


29.1.2020 Laiva-alan luentopäivät: Merikuljetusten näkymät ja laivanrakennus

Luentopäivän aikana haetaan vastauksia siihen, miten koko meriklusteri parhaiten voi yhdessä vastata merellisen toimintaympäristön jatkuvien muutosten haasteisiin.


26.-27.2.2020 Merioikeus

Ajankohtaista merenkulkuun liittyvistä oikeudellisista asioista. Tilaisuudessa käsitellään mm. autonomisten alusten tuomia haasteita.


17.–18.3.2020 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä tietopaketti merenkulku- ja satama-alasta, toimintaympäristöstä, vaikutuksista ja uusista teknisistä ratkaisuista.


16.4.2020 SataDiLogis – Kuljetukset kilpailutekijänä

Digitalisaation hyödyntäminen kuljetuslogistiikan turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa.


22.4.2020 SataDiLogis – Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?


13–14.5.2020 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.7.–8.10.2020 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä ja soveltuu myös jo turvapäällikkönä toimiville.


11.–12.11.2020 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tulevat tapahtumat pdf:nä