Muokkaa sivua

4.3.2020 Studia Maritima -yleisöluento: Tuntematon meklari – merikuljetusten sujuvuutta jo yli 100 vuotta


5.3.2020 SataDiLogis – Kohdataanko? INNOA – STARTTIA – TYÖTÄ

TKI-iltapäivä kokoaa yhteen yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia sekä muita toimijoita Turun yliopiston Rauman kampukselle.


17.–18.3.2020 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä tietopaketti merenkulku- ja satama-alasta, toimintaympäristöstä, vaikutuksista ja uusista teknisistä ratkaisuista.


7.4.2020 Studia Maritima -yleisöluento: Itämeri.fi – meritietoportaali Itämeren luonnosta, kulttuuriperinnöstä ja merellisistä elinkeinoista


16.4.2020 SataDiLogis – Kuljetukset kilpailutekijänä

Digitalisaation hyödyntäminen kuljetuslogistiikan turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa.


22.4.2020 SataDiLogis – Toimiminen onnettomuustilanteessa

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?


6.-7.5.2020 Laiva-alan luentopäivät: Teknologiat IMO 2050 -tavoitteiden saavuttamiseksi

Kohti hiilineutraalia merenkulkua! Luentopäivillä käsitellään IMO:n tulevia päästövaatimuksia sekä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.


13.–14.5.2020 Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksia ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän tuotannon keskittyessä ja erilaisten projektikuljetusten lisääntyessä.7.–8.10.2020 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä ja soveltuu myös jo turvapäällikkönä toimiville.


11.–12.11.2020 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.


Studia Maritima -yleisöluennot


Työturvallisuuskulttuuri satamassa


Tulosta tulevat tapahtumat pdf:nä