MKK:n tilaisuudet järjestetään turvallisesti koronavirustilanteessa anettuja ohjeita noudattaen. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Turun yliopiston suojatoimet koronavirustilanteessa perustuvat mm. hygieniaan, suojaetäisyyksiin sekä osallistujamäärien hallintaan ja jäljitettävyyteen. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Osallistuminen on tilaisuuskohtaisesti mahdollista myös etäyhteyden kautta. Tiedustele asiaa tarkemmin tapahtuman sivulla mainitulta suunnittelijalta.

3.11.2020 Studia Maritima -luento: Satamaoperointi Suomessa – eilen, tänään, huomenna


19.11.2020 SataDiLogis – Toimiminen onnettomuustilanteessa

Kuinka toimin onnettomuustilanteessa? Mitä pitää huomioida ja kuinka minimoidaan vahingot? Kuinka lisään toiminnallani logistiikan turvallisuutta?


25.-26.11.2020 Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka

Näkökohtia laivan suunnitteluun ja operointiin. Uusia keinoja ja teknologioita tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.


1.12.2020 Studia Maritima -luento: Korona-pandemian vaikutukset merenkulkuun


27.–28.1.2021 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Tilaisuus järjestetään teemalla vaarallisten aineiden kuljetukset.


Studia Maritima -yleisöluennot


Tulosta tulevat tapahtumat pdf:nä