MKK:n tapahtumat

Ajankohtaista tulevista tapahtumista

MKK:n tilaisuudet järjestetään turvallisesti koronavirustilanteessa annettuja ohjeita noudattaen. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Turun yliopiston suojatoimet koronavirustilanteessa perustuvat mm. hygieniaan, suojaetäisyyksiin sekä osallistujamäärien hallintaan ja jäljitettävyyteen. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Osallistuminen on tilaisuuskohtaisesti mahdollista myös etäyhteyden kautta. Tiedustele asiaa tarkemmin tapahtuman sivulla mainitulta suunnittelijalta.

Ways forward to reach zero emissions shipping 28 September 2021

Online workshop organised by the seed money project SEAMEASURES.

Freighter-Baltic-Sea-photo


29.-30.9.2021 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.


6.10.2021 Studia Maritima -yleisöluento: Miten Itämeri pelastetaan?

  • Työtä jätevedenpuhdistamoilta lannoitesatamiin, kalastuksesta kipsikäsittelyyn

Yleisöluentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille.


21.10.2021 SataDiLogis –Rahdin turvaaminen ja riskien minimointi onnettomuustilanteessa

Toiminnallinen SataDiLogiksen työpaja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.9.2021!
 

1.11.2021-31.3.2023 Merialan erikoistumiskoulutus

OKM:n rahoittama ja opiskelijoille ilmainen 30 op:n koulutus koostuu merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan että tekniikan puolelta.


11.11.2021 Studia Maritima -yleisöluento: Merenkulkukoulutus

Yleisöluentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille.


23.-24.11.2021 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Koulutus perehdyttää rahtaukseen, sopimuksiin, vastuisiin, velvollisuuksiin ja riskeiltä suojautumiseen.

Kuva konttisatamasta, jossa laitusissa olevan konttialuksen lastaus käynnissä. Taustalla varastoterminaaleja ja kemikaalissataman säiliöitä. Kuvassa myös hinaaja. Kuvalähde HaminaKotkan Satama Oy.


1.-2.12.2021 Laiva-alan luentopäivät: Kohti hiilineutraalia merenkulkua

Luentopäivillä käsitellään tulevia päästövaatimuksia sekä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


9.12.2021 Studia Maritima -yleisöluento: Sodan sumua Suomenlahdella

– laivanhylyt sotahistorian ja ympäristöuhkien tutkimuskohteina 

Yleisöluentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille.


Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG kevät 2022

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Oleellista on riittävä tiedonkulku ja yhteistyö.


Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka – peruttu / siirtyy

Näkökohtia laivan suunnitteluun ja operointiin. Uusia keinoja ja teknologioita tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.


Tutustu MKK:n toimintaan Raumalla 30.11.2021 klo 8:00-9:30

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @UniTurkuMKK

© 2021 MKK Events

Theme by Anders NorenUp ↑