Ajankohtaista tulevista tapahtumista

MKK:n tilaisuudet järjestetään turvallisesti koronavirustilanteessa annettuja ohjeita noudattaen. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Turun yliopiston suojatoimet koronavirustilanteessa perustuvat mm. hygieniaan, suojaetäisyyksiin sekä osallistujamäärien hallintaan ja jäljitettävyyteen. Ajankohtaista koronaviruksesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista-koronaviruksesta

Osallistuminen on tilaisuuskohtaisesti mahdollista myös etäyhteyden kautta. Tiedustele asiaa tarkemmin tapahtuman sivulla mainitulta suunnittelijalta.

Studia Maritima -yleisöluennot

Kevään 2021 Studia Maritima -yleisöluennot järjestetään etäyhteyden kautta 2.2., 2.3. ja 6.4. Luentotallenteet ovat katsottavissa kaksi viikkoa luennon jälkeen. Juuri nyt on katsottavissa Uusien laivojen ympäristöteknologiset ratkaisut

27.-28.4.2021 Laiva-alan luentopäivät: Johdatus laivatekniikkaan

Kattava tietopaketti laivanrakennuksen keskeisimmistä perusasioista erityisesti niille, joilla ei ole alan koulutusta mutta myös jo alalla toimiville laivateknisten tietojen päivitykseen.

Laivojen teknistä suunnittelua kuvaava havainnekuva, jossa on kaksi digitaalisesti piirrettyä laivaa satamassa ja taustalla on numerosarjoja


24.-25.3.2021 Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet

Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, sopimuksista, vastuista, velvollisuuksista ja riskeiltä suojautumiesta.


18.-19.5.2021 Laiva-alan luentopäivät: Turvallinen laivamatka

Näkökohtia laivan suunnitteluun ja operointiin. Uusia keinoja ja teknologioita tarvitaan, jotta merenkulku pysyisi turvallisena myös tulevaisuudessa niin matkustajille kuin miehistölle.


1.-2.9.2021 Merenkulun ja satamatoimintojen perusteet

Perehdyttävä ja ajankohtainen tietopaketin merenkulku- ja satama-alasta.

Turun matkustajasatama, matkustajalaivat ja rahtia. Turun Satama Oy / Jarmo Piironen


29.-30.9.2021 ISPS – Sataman turvapäällikkö

Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä.


Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG kevät 2022

Turvallisuus on kaikkien satamassa toimivien yhteinen asia. Oleellista on riittävä tiedonkulku ja yhteistyö.