Merialan erikoistumiskoulutus 1.9.2019 – 31.12.2020
 • 30 opintopisteen laajuinen
 • Kesto 1,5 vuotta
 • Ajankohtaiset logistiikan ja tekniikan opintosisällöt
 • Etäopiskelu/lähipäivät
 • Opiskelijalle maksuton

Koulutuksen tuottaa viisi merialan oppilaitosta:

 • Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
 • Turun yliopiston Brahea keskus / MKK
 • Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu / TSE exe
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Kohderyhmä:
Meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Koulutuksen sisältö:

SYKSY 2019

 1. Aloituspaketti 3 op (MKK)
 2. Muuttuva meriklusterin toimintaympäristö 2 op (TSE exe)
 3. Johdatus merenkulun ja satamatoimintojen kyberturvallisuuteen 5 op (XAMK)

KEVÄT 2020

 1. Vertaismentorointi 3 op (MKK)
 2. Merenkulun uudet teknologiat 6 op (SAMK)
 3. Autonomous vessels – automation 5 op (Novia)

SYKSY 2020

 1. Yrityksen taloudellinen ohjaus 2 op (TSE exe)
 2. Loppuraportti 4 op (MKK)

Lisätietoja:
Eija Velin, puh. 050 531 1600, eija.velin@utu.fi