Perehdyttävä tietopaketti rahtauksesta, vastuista ja velvollisuuksista. Koulutuksen ajankohtaa joudutaan siirtämään koronapandemiasta johtuen. Uusi ajankohta julkaistaan heti sen varmistuttua.

Koulutuksessa syvennytään pääasiassa meri- ja maantiekuljetusten kauppa- ja kuljetussopimuksissa käytettäviin erilaisiin ehtoihin ja niiden keskinäiseen suhteeseen. Koulutuksessa perehdytään myös rahtaukseen ja rahtaussopimuksiin liittyvään lainsäädäntöön, osapuoliin, asiakirjoihin ja vakuuttamiseen. Lähettäjän, rahdinkuljettajan ja vastaanottajan vastuuta eri tilanteissa tarkastellaan sekä palveluntuottajan että ostajan näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään riskeiltä suojautumiseen ja vahingontorjuntaan kuljetusten ja varastoinnin aikana. Koulutuksen aikana käydään läpi erilaisia vahinkotilanteita, kuljetusvahinkojen käsittelyä ja korvaamista. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan aika- ja matkarahtaukseen, riidanratkaisuun sekä käsitellään seisonta-aikaan ja demurrageen liittyviä seikkoja. Käytännönläheisyyttä tuodaan alan toimijoiden puheenvuorojen kautta. Koulutuksen tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Tilaisuus on suunnattu kaikille rahtauksesta ja kuljetusvastuusta tietoa tarvitseville. Koulutus soveltuu erityisesti meri- ja maantiekuljetusten ja niihin liittyvien erilaisten tehtävien, vastuukysymysten ja sopimusten parissa työskenteleville. Osaamisen kautta voidaan myös edistää vastuullisuutta ja vaikuttaa liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin. Koulutus soveltuu myös myynti- ja markkinointihenkilöstön perehdytykseen kauppasopimuksen vastuista ja velvollisuuksista.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anelsu@utu.fi, 040 779 9494

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu 690 € + alv.  kattaa koulutuksen, luentomateriaalin ja ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.

Mikäli organisaatiosta osallistuu useampi henkilö yhdellä laskulla samaan laskutusosoitteeseen, on organisaation mahdollista saada kolmannesta osallistujasta lähtien osallistumismaksusta 25 % alennusta. Verkkomaksulla voi maksaa vain normaalihintaisen osallistumisen. Osallistumismaksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, ja alennukset huomioidaan automaattisesti. Alennukset lasketaan normaalihinnoista ja osallistujakohtaisesti voidaan huomioida vain yksi alennus.

Ilmoittautumisen peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Peruuttamatta poisjääneiltä veloitetaan koko osallistumismaksu, ja viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 200 € peruutusmaksu. Mikäli peruutus tapahtuu kolme arkipäivää ennen tilaisuuden alkua tai sen jälkeen, veloitetaan koko osallistumismaksu. Peruutuksen sijaan on mahdollista lähettää toinen osallistuja tilalle. Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta ja tietoa käytännön järjestelyistä lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Perehdytyspaketti merenkulkuun ja satamasidonnaiseen logistiikkaan

Merenkulku & satamatoiminnot 9.–10.9.2020 ja Rahtaus & kuljetusvastuu kevät 2021 -koulutukset muodostavat toisiaan täydentävän laaja-alaisen perehdytyspaketin merenkulkuun ja satamasidonnaiseen logistiikkaan. Osallistuessasi molempiin koulutuksiin, on jälkimmäisen koulutuksen osallistumismaksu on 550 e + alv. (norm. 690 e + alv.).