Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuus, tehokkuus, varmuus sekä kilpailukyky paranevat ja ympäristövaikutukset vähenevät SataDiLogiksen vaikutuksesta. Hankkeen ansiosta kuljetusturvallisuuden jatkokehitystoimet pystytään kohdistamaan tärkeimpiin kehityskohteisiin. SataDiLogiksen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

SataDiLogiksen tavoitteena on kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän T&K&I-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Lisäksi tavoitteena on edistää ja vahvistaa kuljetusturvallisuuteen liittyviä verkostoja ja niiden kansainvälistymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat meriklusteri- ja logistiikka-alan sekä valmistavan teollisuuden toimijat.

SataDiLogiksessa haetaan ratkaisuja logistiikkatoimintojen riskienhallinnan osaamistarpeeseen vastaamiseen. Osana hanketta selvitetään kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta sekä lisätään henkilöturvallisuutta. Kuljetusmuotokohtaisten informatiivisten ja osallistavien esittelypäivien kautta tuodaan uusinta tietoa ja osaamista hyödyttämään Satakunnan pk-sektoria. Pelillistämisen ja turvallisuussovellusten sekä verkkokurssien pilotointien kautta hyödynnetään uusimman teknologian ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen vahvistamisessa. Verkostojen vahvistamisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta edistetään satakuntalaisten yritysten ja toimijoiden verkostoitumista ja uusimman tiedon hyödyntämistä yritysten innovaatiotoimintojen vahvistamisessa.

Turun yliopisto on SataDiLogiksen koordinaattori. Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö sr toimivat osatoteuttajina. Yhteistyötä tehdään myös IRU Academy Task Forcen kanssa. Pirkanmaan liitto on myöntänyt SataDiLogikselle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaavat toteuttajaorganisaatiot.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

www.satadilogis.fi