Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG siirtyy koronapandemiasta johtuen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys turvallisuuden saavuttamisessa.

Tilaisuudet ovat suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Aiheita haasteineen käsitelty työturvallisuuden, yhteisen työpaikan ja eri toimijoiden näkökulmasta.

Järjestetyt tilaisuudet:
28.9.2015 Työturvallisuuskulttuuri – Satama yhteisenä työpaikkana
4.10.2016 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen liikkuminen yhteisellä työpaikalla
4.10.2017 Työturvallisuuskulttuuri satamassa – Turvallinen kuljetusketju yhteisellä työpaikalla
16.1.2019 Tapaturmaton satama – Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla
Lue lisää tilaisuudesta
16.1.2020 Turvallinen satama – opastaen ja oppien Lue lisää tilaisuudesta

Lisätiedot: Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat: