Nordiska språk är ett läroämne vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. På den här webbplatsen sammanfattar vi vår forskning, både projekt med finansiering för flera personer och enskilda forskares projekt.

Information om våra publikationer hittar du i Åbo universitets forskningsportal. Flera av våra publikationer finns tillgängliga i elektroniskt format i forskningsportalen.