Home

 

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana

Konsortiohanke Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa. Hanke tuottaa uutta tietoa eriarvoisuuden eri muodoista ja niiden välisistä mekanismeista. Eriarvoisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja perheprosesseissa.

Hankkeessa sovelletaan kokonaisvaltaista viitekehystä, joka mahdollistaa ratkaisukeskeisen tutkimusotteen. Siinä paikannetaan keskeiset eriarvoisuuteen vaikuttavat politiikan osa-alueet ja se tuottaa sovellettavissa olevia suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Eriarvoisuuden mekanismeja tutkiessaan hanke hyödyntää ainutlaatuisia pitkittäisaineistoja ja kehittyneitä tilastomenetelmiä.

 

Tackling Inequalities in Time of Austerity

The consortium project Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) provides a novel and comprehensive analysis of long-term trends in financial inequalities, inequalities in health and well-being and inequalities of opportunities over the life course, and their links to the moral and political climate in society. Thus, it analyses together multiple forms of inequality (such as income, wealth, consumption, education, family dynamics, health, mortality, trust and deprivation) and their interrelationships.

It introduces a holistic framework for mapping the most crucial target groups for policy measures and ensures feasible policy recommendations for reducing inequalities in society for decades to come. It provides tools for policy-learning, both through within-country studies and cross-national comparisons. It exhausts unique longitudinal and time-series data and top-of-the-art statistical methods to fully explore mechanisms of inequality.


turun_yliopisto_logo_rgb

Stockholms_universitet_seal

swedishInstituteforSocRes

Uni_EasternFinland

HKI_Uni_TP

Kela_Fpa

thl-logo-en