Hollannin aktiivimalli – yksi valopilkku ja pitkiä varjoja

Minna van Gerven, Olli Kangas ja Minna YlikännöPolicy brief 1/2020   Hollannilla on pitkä kokemus erilaista aktiivimalleista ja aktivoinneista. Vuoden 2015  Participatiewet, osallistumislaki, kokosi aiemmat erilliset lait yhdeksi kokonaisuudeksi. Osallistumislain tulosten arviointiraportti valmistui 19.11.2019. Raportin sanoma tuloksista on tyly:   Participatiewet on saavuttanut tavoitteensa huonosti.Toivotut tulokset saavutettiin vain työrajoitteisten nuorten kohdalla. Suurin osa asiakkaista ei ...

Tieteiden yö: Eriarvoisuuden monet kasvot

10.1.2019 klo 20.30–22.30 Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki   Kaikki samanlaisia, mutta erilaisia. Keitä oikeasti olemme? Kuka määrittelee paikkamme? Ohjelmassa käsitellään yhteiskunnallista eriarvoisuutta tieteen, taiteen ja pelien avulla. Nuorten ideoima ja Suvi Kajauksen ohjaama tanssiteos Who we are? tarttuu eriarvoisuuden teemaan liikkeen kautta. Teoskatkelmissa lavalle nousee neljä eri-ikäistä poikaa. Esitysten lomassa voit pelata Tuki-Jaska-pelikonetta ja ...

Maahanmuuttajalapsilla muita heikommat elinolosuhteet

Maahanmuuttajalapsilla muita heikommat elinolosuhteet
Policy Brief 7/2018 Ognjen, Obućina & Ilmakunnas, Ilari   Maahanmuuttajalapset ovat köyhyysriskissä todennäköisemmin kuin Suomessa syntyneet lapset. He myös asuvat ahtaammin kuin muut lapset. Ero säilyy, vaikka sosiodemografiset taustatekijät otetaan huomioon. Asumisahtaudessa ero ei ole niin suuri kuin köyhyysriskissä, mutta se on kasvanut vuodesta 1995. Noin 60 % maahanmuuttajalapsista on köyhyysriskissä ainakin vuoden verran ensimmäisen ...

Lisätulo tuo köyhälle mielihyvää ja rikkaalle menestymisen tunnetta

Policy Brief 5/2018 Sakari Kainulainen   Sananlasku ”ei ne suuret tulot vaan pienet menot” näyttää pitävän paikkansa. Tulojen mittaustavalla on suuri merkitys sille, miten voimakkaana niiden vaikutus onnellisuuteen näyttäytyy. Onnellisuus on eniten yhteydessä arjessa käytössä oleviin tuloihin. Pienituloisilla tulojen kasvu lisää mielihyvän tunteita, suurituloisilla menestymisen kokemusta. Tulotason kohoaminen ei lisää onnellisuutta 1 500 euron nettokuukausitulojen ...

Toimeentulotuen Kela-siirto esimerkki tiedon ja poliittisen valmistelun kohtaamattomuudesta

Toimeentulotuen Kela-siirto esimerkki tiedon ja poliittisen valmistelun kohtaamattomuudesta
  Policy Brief 6/2017 Minna Ylikännö (Kela, Turun yliopisto) & Ari-Matti Näätänen (Soste ry)   Perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan vuoden 2017 alussa. Soste on kysynyt Sosiaalibarometri -tutkimuksessaan vuosina 2016 ja 2017 kuntien ja Kelan työntekijöiltä siirtoon liittyvistä mahdollisuuksista ja uhista. Epätietoisuus uuden järjestelmän toimivuudesta oli alkuvuodesta 2017 yhä suurta. Noin puolet kuntien sosiaalityöntekijöistä ei tiennyt, miten ...

Kuvakilpailu haastaa nuoret pohtimaan eriarvoisuutta

Kuvakilpailu haastaa nuoret pohtimaan eriarvoisuutta
Olemmeko me kaikki suomalaiset samalla viivalla? Kuvakilpailu kysyy, miltä tämän päivän eriarvoisuus näyttää nuorten silmin.   100-vuotias Suomi on kansainvälisesti verrattuna melko tasa-arvoinen maa, mutta 1990-luvun puolivälissä tuloerot kääntyivät meillä kasvuun. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat suuret, ja perhetausta vaikuttaa esimerkiksi ihmisen köyhyysriskiin ja koulutustasoon. – Juhlavuoden kunniaksi haluamme haastaa nuoret pohtimaan eriarvoisuutta kuvakilpailulla. Haluamme kuulla ...