Mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten organisaatio voi siihen varautua?

Kirjoittanut: Tiina Karsikas ja Hanna-Kaisa Aalto

tulevaisuus640

Onko tulevaisuutemme ennustettavissa? Onko tulevaisuutemme ennalta määrätty? Voimmeko vaikuttaa tulevaisuuteen omilla teoillamme ja valinnoillamme?

Ei ole. Ei ole. Kyllä voimme.

Siinä kiteytettynä lähtökohdat tulevaisuuksientutkimukseen, jonka perustehtävänä on pyrkiä ymmärtämään tulevaa kehitystä sekä yhteiskunnalle että yksittäiselle ihmiselle mielekkäällä tavalla. Mutta entä organisaatiot? Miksi tulevaisuutta ylipäänsä pitäisi yrityksissä ja organisaatioissa arvioida ja ennakoida?

Ennakointia ei tarvita, jos tulevaisuuteen ei liity epävarmuutta, mutta kiihtyvällä tahdilla muuttuva toimintaympäristö, perinteisten toimintamallien jäykkyys, uudet sukupolvet ja monet muut asiat haastavat organisaatioita miettimään yhä enemmän tulevaisuutta ja muutosta. Toimintaympäristön muutoksiin on osattava mukautua jos haluaa pärjätä paremmin kilpailussa. Ennakoinnin tarkoituksena onkin tarjota perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta ja sen eri kehitysvaihtoehdoista suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustaksi.

Tyypillisesti tulevaisuusajattelua hyödynnetään tarkastellessa organisaation rahoitustarpeita, tuotteiden/palveluiden kysyntää ja menekkiä, kilpailutilanteen kehittymistä ja kilpailijoiden toimia markkinoilla, tuotekehitykseen liittyviä kehittämistarpeita, asiakassuhteiden kehittymistä ja avainasiakkaiden päätöksiä, markkinointistrategiaan liittyviä laajempia kehittämistarpeita, henkilökunnan osaamis- ja kehittämistarpeita, investointeja ja riskejä, organisaation omistusrakenteita ja toimivan johdon päätöksiä, strategisen ja visionäärisen päätöksenteon tarpeita, jne. – eli ihan normaalia liiketoiminnan suunnittelua! Joskus on kuitenkin tarpeen tarkastella asioita laajemmin oman organisaation asiat hetkeksi unohtaen. Ennakoinnissa pyritään tuomaan näkyväksi se, että yleisesti tunnetun takana on muita ilmiöitä, jotka kertovat mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevista todellisuuksista.

Miten kehittää organisaation ennakointityöskentelyä ja luoda dynaaminen ennakointimalli – organisaation oma ennakointijärjestelmä?

cfp4

Tänä keväänä alkaa ensimmäinen Certified Foresight Professional -koulutusohjelma. TSE exe ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut ovat yhdessä alumniasiakkaidensa kanssa kehittäneet tämän valmennusohjelman vahvistamaan osallistuvien organisaatioiden tulevaisuusosaamista ja kehittämään osallistujien omiin tarpeisiin räätälöityä ennakointijärjestelmää.

Maaliskuun lopulla alkavan koulutuksen merkittävä osa on läpi ohjelman jatkuva verkkotyöskentely, jossa osallistujat saavat lukemisien, tehtävien ja keskustelujen ohessa vapautta ja vastuuta innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttämiseen digitaalisessa työskentelyssä. Ohjelmassa on lisäksi kuusi lähijaksoa joista osallistujat saavat omaan työelämään sovellettavia fasilitoivia työkaluja ja kehittävät muutosvalmiuttaan. Allekirjoittaneista Hanna-Kaisa Aalto toimii koko ohjelman vastuuvetäjänä ja Tiina Karsikas fasilitoivana koulutuspäällikkönä.

Ohjelman ensimmäinen lähijakso 16.-17.4.2015 keskittyy moderniin ennakointiparadigmaan, jolloin mm. business coach Leena Jokisen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) ja futuristi Tuomo Kuosan johdolla katsotaan millaisia ovat tuoreimmat tutkimustulokset ja parhaimmat käytänteet strategisen ennakoinnin saralla ja heittäydytään fasilitoivien ennakointityökalujen maailmaan. Tutustumme myös ihmisten erilaisuuteen MBTI analyysin kautta ja tutkimme miten erilaiset ihmistyypit reagoivat toimintaympäristön muutoksiin ja epävarmuuteen.

Kesäkuun jaksolla Foresight 2.0 osallistujat pääsevät kuulemaan kansainvälisen tulevaisuuden tutkimuksen konferenssin anteja kun World Futures Conference 2015: Futures Studies Tackling Wicked Problems rantautuu Turkuun. Jakson ensimmäinen päivä 10.6. vietetään tunnetun saksalaisen ennakointiasiantuntijan Dr Karlheinz Steinmüllerin johdolla tutustuen kansainvälisten organisaatioiden ennakointityöskentelyyn ja minityöpaja-malleihin (esim. Iceberg session, World Café, Rapid Future Fabrication, Vision Workshop, Future Creation Workshop)  ja toisena päivänä 11.6. osalistutaan konferenssiin, jossa puhujina mm. Dr. Thomas Lombardo (Center for Future Consciousness in Scottsdale, Arizona, USA ) ja Dr. Kerstin Cuhls (CC Foresight, The Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Germany).

Vaikka tieto on aina ollut valtaa, puhutaan datasta tänä päivänä aivan uudella tavalla muutosvoimana. Data muutosvoimana voidaan määritellä monella tavalla: esim. kaikki alat perustuvat dataan ja pääsääntöisesti data on digitaalisessa muodossa. Tänä päivänä puhutaan paljon uudesta avoimesta, äärimmäisen suuresta ja nopeasti karttuvasta ”Big Datasta”. Tämän uuden datan käyttöön tarvitaan teknologiaa ja uusia data-analyysimenetelmiä ja datan käyttötapoja. Auringon täytteisen kesän jälkeen 27.8.2015 tutustutaan Big Datan haasteisiin ennakointitoiminnassa.

Mikä perustehtävä oikeuttaa organisaation olemassaolon myös tulevaisuudessa? Minkälaisessa toiminnassa olemme mukana 10-15 vuoden kuluttua? Näitäkin kysymyksiä pohtien, Professori Markku Wilenius johdattaa osallistujat visionäärisen kehittämisen uusimpiin tutkimuksiin ja työkaluihin lokakuun jaksolla 22.10.2015.

Joulukuun lähijakso 3.12.2015 muistuttaa että useimpien muutosinnovaatioiden lähtökohtana on käytäntö, sillä tiedelähtöisten innovaatioiden osuus kaikista innovaatioista on alle viisi prosenttia. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietasen johdolla käsittelemme muutosjohtamista ja muutosinnovaatioita ja pohdimme miten mm. organisaatiokulttuuri tukee muutosinnovaatioiden syntyä.

Viimeinen lähijakso 11.-12.2.2016 esittelee dynaamiset ennakointijärjestelmät kehittämisen tukena. Osallistujat jakavat tietoa siitä miten ennakointijärjestelmä toimii heidän omissa organisaatioissaan ja yhdessä mietimme miten ennakointitietoa ja työkaluja voi hyödyntää uudella tavalla. Jakson jälkeen työskentelyä jatketaan vielä verkon kautta aina maaliskuun puoleenväliin saakka.

Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä Certified Foresight Professional ohjelma on tarkoitettu kaikille jotka haluavat vahvistaa omaa ja oman organisaationsa tulevaisuusosaamista ja kehittää organisaationsa ennakointijärjestelmää. Kuten muissakin TSE exen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koulutuksissa, verkostointi muiden osallistujien sekä aihepiiriasiantuntijoiden kanssa on tärkeä osa oppimista ja ohjelman antia.

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle!

www.utu.fi/cfp

Tietoa

Timo Oksanen, Markkinointipäällikkö, TSE exe

Merkitty: , , , , , , ,
6 comments on “Mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten organisaatio voi siihen varautua?
 1. Mielenkiintoisen ja kattavan kuuloinen paketti. Nopeasti luettuani päälimmäiseksi jäi kysymys, miten irralleen paketti jää osallistujien käytännöstä? Yritysten, organisaatioiden ja yksilöiden tulevaisuuden hahmottaminen, suunnittelu ja ennustaminen kun eroavat toisistaan. Yksilön tulevaisuuteen vaikuttaa yritys ja organisaatio, jossa työskentelee. Huomioidaanko koulutuksessa nämä “Mismatchit” ja se miten niiden kanssa “Eletään”? 🙂

 2. Hanna-Kaisa Aalto sanoo:

  Hei,

  hyvä kommentti. Kiitos! Itseasiassa koko idea valmennusohjelmasta on lähtenyt liikkeelle juuri tästä ennakoinnin monitasoisuudesta ja erilaisten ‘palasten’ usein irrallisuudesta arjessa. Moderni ennakointiparadigma ja Foresight 2.0. eivät ole syntyneet pelkästään luonnollisena jatkumona työkalujen ja ajattelun kehittyessä vaan mitä suuremmassa määrin kriittisyydestä olemassa olevaa kohtaan. Tieto, menetelmät, työkalut, osaamistarpeet, jne. ovat erilaiset näissä esiin nostamissasi osa-alueissa ja keino saada niitä edes vähän keskustelemaan, on “ennakointijärjestelmä”. Järjestelmä ohjaa valitettavasti helposti ajattelemaan mekaanista rakennelmaa. Yhä edelleen ennakointi tuntuu olevan ad hoc tyyppinen lisä osana suunnittelua ja eniten hyödynnetään mallinnusta ja trendejä. Mutta millaista on toimintaan integroitunut avoin ennakointi (‘open foresight’)? Vastauksia ei ole, vaan näitä lähdetään yhdessä osallistujien kanssa etsimään. Väsäsin tällaisen kuvasarjan https://prezi.com/l0dlskzqw8fu/foresight-mindset/ Sanoisin, että valmennuksessa löytöretkeilemme pääsääntoisesti 2 ja 3 kohtien kanssa. H-K

 3. Todella mielenkiintoinen koulutus josta varmasti tulee hyvä jos ryhmään saadaan vielä synerginen porukka. Kiinnostaa! Pohdin minkäkokoista ryhmää jne. ollaan hakemassa?

  V

  • Tiina Karsikas sanoo:

   Koulutukseen on tällä hetkellä illmoittautunut hyvin mielenkiintoinen porukka, jossa osallistujia on laidasta laitaan sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta, ja sekä toimitusjohtajia että kehittämis- ja suunnittelutyötä tekeviä asiantuntijoita. Ryhmään mahtuu vielä mukaan, tuletko sinä Ville? 🙂

 4. Sen verran mielenkiintoinen valmennus, että vahvistin osallistumiseni tähän viime perjantaina. Tuu Ville vaan mukaan 🙂

 5. Soittaisitteko 0503100642 niin neuvotellaan? V

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*