Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto kokoaa yhteen eläimiin sekä ihmisten ja eläinten suhteisiin liittyvää ihmistieteellistä tutkimusta. Verkosto toimii Turun yliopistossa, Humanistisessa tiedekunnassa, mutta siinä on mukana tutkijoita myös laajemmin Turun alueelta. Tutkimuksissa tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja muiden eläinten välisiä kohtamaisia, rajaa, jaettua historiaa ja vuorovaikutusta sekä eläinten representaatioita ja toimijuutta. Verkosto järjestää säännöllisiä tutkimusseminaareja ja erilaisia muita tilaisuuksia kuten vierailuluentoja.

Lisätietoja: nora.schuurman@utu.fi

Turku Human-Animal Studies Network (TYKE)

The Human-Animal Studies Network in Turku brings together research on animals and human-animal relations. The Network operates at the University of Turku, in the Faculty of Humanities, but it also involves researchers from the wider Turku area. The studies focus on, for instance, encounters and boundaries between humans and other animals, their shared history and interaction, as well as animal representations and agency. The Network regularly organises research seminars and various other events suchs as guest lectures.

More information: nora.schuurman@utu.fi