Kuukausi: helmikuu 2017

Oma kieli – opiskelukieli

Opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) monilukutaito sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Tekstien monikielisyys, monimuotoisuus ja monimediaisuus ovat nykypäivää. Teknisen lukutaidon lisäksi koululaisen on tärkeää oppia ymmärtämään lukemaansa. Hyvä luetun ymmärtäminen perustuu sujuvaan ja tarkkaan tekniseen lukutaitoon sekä kuullun ymmärtämisen taitoihin (Kendeou, Papadopoulos & Kotzapoulou, 2013). Koululaisen on hyvä oppia kahdenlaista lukutaitoa: verkkolukutaitoa ja syventävää, perinteistä lukemista.

Kuva: Pirjo Lammila-Räisänen

Continue reading