Kuukausi: helmikuu 2017

Tutkimuskumppanuutta vahvistaen ja ideoiden

Turun normaalikoulu ja Turun opettajankoulutuslaitos järjestivät 16.2.2017 tilaisuuden, jossa vahvistettiin yhteistä tutkimuskumppanuutta. Tilaisuuden avasivat opettajankoulutuslaitoksen professori Mirjamaija Mikkilä yhdessä Turun normaalikoulun tutkimuskoodinaattoreiden Mirjam Virtasen ja Mervi Hiilovaara-Teijon kanssa.

Continue reading

Digiaapinen – lukemaan oppimisen väline

Turun normaalikoulun 1b-luokalla otettiin syksyllä 2017 käyttöön Otavan Seikkailujen digiaapinen painetun aapisen sijasta. Tarkoituksena oli tehostaa lukutaidon kehittymistä ja kielen oppimisen eri osa-alueita monipuolisemmin.

Continue reading

Uusi Sirius tuikkii taas!

eNorssin TutKoKe-toiminnan tiedotuslehti nro 5 on ilmestynyt. Turun normaalikoulu on hienosti esillä tässä numerossa.

Oma kieli – opiskelukieli

Opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) monilukutaito sisältyy kaikkiin oppiaineisiin. Tekstien monikielisyys, monimuotoisuus ja monimediaisuus ovat nykypäivää. Teknisen lukutaidon lisäksi koululaisen on tärkeää oppia ymmärtämään lukemaansa. Hyvä luetun ymmärtäminen perustuu sujuvaan ja tarkkaan tekniseen lukutaitoon sekä kuullun ymmärtämisen taitoihin (Kendeou, Papadopoulos & Kotzapoulou, 2013). Koululaisen on hyvä oppia kahdenlaista lukutaitoa: verkkolukutaitoa ja syventävää, perinteistä lukemista.

Kuva: Pirjo Lammila-Räisänen

Continue reading

Tervetuloa lukemaan Turun normaalikoulun uutisia koskien tutkimusta, kokeilua ja kehittämistä!