Kuukausi: toukokuu 2017

Turun normaalikoulun opettaja Noora Nieminen väitteli tohtoriksi

Turun normaalikoulun opettaja Noora Nieminen väitteli perjantaina 17.3.2017 . Väitöstutkimus ”Garbling Schemes and Applications” kuuluu matematiikan alaan.
Garblaus on laskentamenetelmä, joka takaa yksityisyydensuojan laskennassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Benny Pinkas (Bar-Ilan University, Israel) ja kustoksena professori Juhani Karhumäki (Turun yliopisto).

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.doria.fi/handle/10024/133706

 

Kuva ja teksti: Pirjo Lammila-Räisänen

Yrittäjämäisyys kiinnostaa maailmalla!

Millaisia oppilaita haluat kasvattaa? Todennäköisesti itseensä luottavia, ennakkoluulottomia, luovia, vuorovaikutustaitoisia, määrätietoisia ja tuloksia aikaan saavaksi. Eikö näin? Samoja piirteitä haluat varmaan opettajaopiskelijoissa.

Uudet opetussuunnitelmat kautta linjan nostavat yrittäjyyskasvatuksen esille. Edellä mainittujen ominaisuuksien kehittäminen liittyy eritoten yrittäjyyskasvatukseen. Toki sivussa vahvistetaan myös oppijan työelämävalmiuksia ja orientaatiota yrittäjyyteen. Ei mikään pikku juttu!

Teema ei ole ajankohtainen ainoastaan Suomessa. Aihe on globaalisti akuutti. Monessa maassa tähdätään sosiaalisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Suomi on kansainvälisellä tasolla  yrittäjyyskasvatuksen  edelläkävijä. Olemme kehittäneet pedagogiikkaa. Aiheen parissa tehdään mittavassa määrin poikkitieteellistä tutkimusta. Olemme olleet ensimmäisiä maita, jotka ovat tuoneet yrittäjyyskasvatuksen koulutuksen strategioihin ja opetussuunnitelmiin.

Iranilainen koulutuksen huippudelegaatio Turun normaalikoulussa

Iranilainen koulutusalan delegaatio haki toukokuussa ideoita Turun normaalikoulusta yrittäjyyskasvatuksen ja muun opetuksen kehittämiseen. Yksityiskoulujen omistajille, rehtoreille ja ministeriön edustajille esiteltiin muun muassa Digitreenari lukioihin! -hanketta, johon Turun normaalikoulu osallistuu tutkimuslähtöisesti. Projektissa luodaan lukiolaisten yrittäjämäisyyden “personal trainer -konsepti”, joka tukee opiskelussa. Se ohjaa myös tulevaisuuden työelämään ja jatko-opintoihin. Hanketta rahoittaa Opetushallitus (www.digitreenari.fi).

Projektia on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa vahvemmin opettajankoulutukseen. Tätä työtä tukee muun muassa vuosina 2010-2014 toteuttu YVI-hanke (www.yvi.fi). Hankkeessa tuotiin yrittäjyyskasvatus mukaan sekä yleissivistävään että ammatilliseen opettajankoulutukseen. Samalla luotiin opettajankoulutuksen mittava yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto. Turun normaalikoulun koordinoimassa hankkeessa tuotettiin yli 50 kansainvälistä julkaisua, väitöskirjoja ja graduja. Hanke sai tunnustuksen mm. EU:lta ja tasavallan presidentiltä.

Suomalainen yrittäjyyskasvatusosaaminen huipputasoa

Suomalainen opettajankoulutus profiloituu myös yrittäjämäisyyden edelläkävijänä. Toteutamme myös jatkossa OKM:n uudistunutta yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, joka on kansainvälisesti uraauurtava (ks. yrittäjyyslinjaukset koulutukseen). Lisäksi toimintamme profiloituu erinomaisesti mm. EU:n YK:n ja OECD:n strategioihin.

Opettajankoulutuksemme vahvistuu kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden suuntaiseksi. Tämä jos mikään vahvistaa omaa osaamistamme. Lisäksi se ohjaa kansainväliseen yhteistyöhön. Eittämättä myös koulutusviennin saralta avautuu tulevaisuudessa ennalta arvaamattomia mahdollisuuksia.

Jaana Seikkula-Leino
KT, yrittäjyyskasvatuksen dosentti / lehtori, Turun yliopisto, normaalikoulu
jaana.seikkula-leino@utu.fi