Kokeiluja Educraftory-hankkeessa

Turun normaalikoulussa käynnistyi lukuvuoden alussa OPH:n rahoittama hanke Educraftory – aktiivisen oppimisen laboratorio, jossa tehdään erilaisia kokeiluja ja tutustutaan uusiin työskentelytapoihin sekä teknologiaan eri luokka-asteilla ja eri oppiaineissa. Loka-marraskuussa toteutettiin kokeilu, jossa kuudesluokkalaiset opastivat 3. ja 4. luokan oppilaita Lego-robotiikkaan. Tekemisessä yhdistyi tiimityö, vastuun ottaminen ja ohjelmoinnin opettelu. Toiminta oli uutta ja osittain haastavaa, mutta hyvin palkitsevaa.

Oppilailla positiivisia fiiliksiä

Kutosluokkalaiset Eduard ja Edison olivat opettamassa Lego-robottien rakentamista nuoremmille oppilaille. Eduardin tiimissä oli kaksi nelosluokkalaista ja yksi kolmosluokkalainen, kun taas Edisonin tiimissä oli yksi kolmos- ja yksi nelosluokkalainen. Oppilasopettajien mielestä kokemus oli hyvä, sillä oppilaat kuuntelivat tarkkaan ja olivat halukkaita oppimaan, vaikka aluksi opettaminen olikin vaikeaa. Prosessin edetessä opettaminen kuitenkin helpottui ja molemmat oppilasopettajat kertoivat, että haluaisivat opettaa joskus uudestaan.

Onnistunutta tiimityöskentelyä

Lego-robotteja kehiteltiin tiimeissä, joissa koodattiin ja rakennettiin yhdessä. Monille oppilaille tiimityöskentely oli mukava kokemus ja tiimit olikin muodostettu eri-ikäisistä oppilaista. Nelosluokalla olevat ensikertalaiset Riina ja Aleksi olivat sitä mieltä, että tiimit olivat onnistuneita. Aleksi kuvailee, miten tiimi oli “kiva ja hauska, ja [siinä] kuunneltiin toisen mielipiteitä”. Riinankin tiimissä kuunneltiin ja autettiin toisia. Myös Leonetta ja Kim kolmosluokalta kehuivat kolmihenkisiä tiimejään.

Kokeilu synnytti kehitysideoita

Monet tykkäsivät Lego-robotin teosta, vaikka koodaaminen olikin monille uusi juttu, kuten esimerkiksi Leonetalle ja Kimille. Kaiken kaikkiaan Lego-robotin rakentaminen antoi eri-ikäisille oppilaille onnistumisen tunteita ja monet kertoivat haluavansa kokeilla rakentamista uudestaan. Kokeilu synnytti monenlaisia kehitysideoita. Vaikka koodaaminen oli Leonetan mielestä vaikeaa, hän haluaisi tulevaisuudessa rakentaa robotin, joka puhuisi. Riina haluaisi, että robotti puhuisi “vielä enemmän”, kun taas Aleksista olisi hauskaa saada robotti tanssimaan. Kim sen sijaan ehdotti, että robotti voisi vaikka pelata.

Valmennusta opettajille

Hankkeen työpajoista ja opettajien kanssa yhdessä tapahtuvasta valmennuksesta vastaa Educraftor Oy, joka on opetusalan innovaatio- ja valmennustaho. Educraftorin lisäksi asiantuntijana ja valmentajana toimii Linda Mannila Make It Finlandista.

Alla olevalla videolla norssin ohjaava opettaja Jari Sorvari kertoo ajatuksiaan kokeilusta ja siitä, minkälaisia haasteita oppilaat kohtasivat kokeilun aikana.

Teksti ja video:
Juhani Koivuviita ja Liisi Hämäläinen
Educraftor Oy