Kuukausi: helmikuu 2018

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Liikunta on kasvuympäristön tarjoama oppimisväylä, josta on olemassa paljon tutkimustietoa. Vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan on esimerkiksi todettu olevan yhteydessä hyvään koulumenestykseen, vahvistavan lasten tiedollista toimintaa ja vaikuttavan myös siihen, miten luokassa käyttäydytään.

Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia alettu tutkia enemmän vasta viime vuosien aikana. Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan yhteyksistä koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Mitä tutkimukset ovat sitten paljastaneet koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista? Opetushallitus sekä LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990─2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista. Lue lisää mielenkiintoisesta tutkimuksesta oheisesta  Faktaa Express tiivistelmästä.

http://www.opetushallitus.fi/download/189127_FaktaaExpress_1A_2018.pdf