Tutkimusseminaari järjestetään torstaina 19.4. klo 10–15. Kyseessä on tiedekunnan henkilöstön, opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden ensimmäinen yhteinen ”tutkimuskonferenssi”.

Tavoitteena tällä uudella EduGrow-tutkimusseminaarilla on tehdä näkyväksi tiedekunnassa tehtävää monipuolista tutkimusta erityisesti tiedekunnan sisällä mutta myös alumnien suuntaan. Kun tiedämme tarkemmin tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta, se mahdollistaa tutkimusyhteistyön mutta myös tutkimustiedon hyödyntämisen opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on saada tiedekuntamme opiskelijat ja jatko-opiskelijat paremmin integroitumaan tieteelliseen asiantuntijayhteisöön. Seminaari on matalan kynnyksen paikka harjoitella tieteellisessä seminaarissa tai konferenssissa esittämistä tai osallistumista kuulijana.

Tässä ensimmäisessä tutkimusseminaarissa teemana on ”Vähäiset vähemmistöt vai monenlainen moninaisuus?”.  Tämä teema liittyy yhteen viidestä tutkimuksen painopistealueesta tiedekunnassamme. Teemaryhmien sessioissa esitysten teemat voivat olla laajempia kuin tutkimusseminaarin yleinen teema. Sessioissa esitykset ovat hieman tavanomaisia lyhyempiä, jotta yhteiselle keskustelulle jää riittävästi aikaa.

ILMOITTAUDU MUKAAN TUTKIMUSSEMINAARIIN
JOKO ESITTÄJÄKSI / EITHER FOR PRESENTATION:Abstraktien viimeinen jättöpäivä 16.3.2018 / Deadline of the Call for presentations 16 March, 2018

TAI OSALLISTUJAKSI ILMAN ESITYSTÄ / OR FOR PARTICIPATION WITHOUT PRESENTATION:
Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.4.2018 / Deadline of the registration 6 April, 2018

EduGrow_Ohjelma_Programme_19042018.doc (002)