Kuukausi: tammikuu 2019

Virtuaaliset tutkijavierailut oppitunneille

Haluaisitko tutkijan oppitunnillesi opetuksen tueksi?

Esittelyvido: https://www.youtube.com/watch?v=ESIHxT9tX0M

Jos kiinnostuit, tutustu palveluun www.tutkijatavattavissa.fi. Palvelun kautta koulun tai oppilaitoksen opettaja voi hakea oppitunnilleen tutkijaa virtuaaliselle vierailulle opetuksen tueksi.

Palvelu pyrkii kattamaan mahdollisimman monia tieteenaloja – historiasta ydinfysiikkaan ja valtio-opista tekoälytutkimukseen. Kouluilta ei vaadita erityisiä laitteistoja, vaan tutkijavierailut toteutetaan maksuttomien ja yleisesti käytettyjen videopuhelupalvelujen välityksellä.

Vierailuja on mahdollista tilata ruotsiksi, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi.

Palvelu on maksuton kouluille. Sen tarjoavat Nuorten Tiedeakatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Suomen Akatemia.

https://nuortentiedeakatemia.fi/tutkija-tavattavissa/

Ilmoittautumiset: https://nuortentiedeakatemia.fi/tutkija-tavattavissa/opettaja/

 

Tutkimus matematiikan oppimisesta tietokonepelin avulla

Joukko Rauman ja Turun normaalikoulujen oppilaita osallistui marras-joulukuun vaihteessa professori Erno Lehtisen johtaman tutkimushankkeen Enhancing Adaptive Rational Number Knowledge pilotointiin.

Tutkimuksessa testattiin NanoRoboMath-tietokonepelin vaikutusta oppilaiden matemaattiseen osaamiseen.

Raumalla tutkimuksen toteutuksesta vastasi FT, matematiikan didaktiikan lehtori Tomi Kärki.  Tutkimuksen kohderyhmään kuului viidensien ja kuudensien luokkien oppilaita neljästä opetusryhmästä. Ennen tutkimusta lehtori Tomi Kärki esitteli NanoRoboMath-tietokonepelin tutkimukseen osallistuvien luokkien opettajille. Opettajia myös ohjeistettiin pelin käyttöön. Tämän jälkeen koehenkilöinä toimiville yhdelle 5. ja yhdelle 6. luokalle järjestettiin noin 20 minuuttia kestävä alkumittaus, pelin esittely (n. 10 min.) sekä pelin kokeilu (n. 10 min).

Seuraavina päivinä koehenkilöt pelasivat peliä yhteensä kolme tuntia. Heidän rinnakkaisluokkansa eivät pelanneet peliä lainkaan, vaan he toimivat kontrolliryhminä. Tutkimuksen loppumittaukset suoritettiin Raumalla 14.12.2018.

Palkinnoksi osallistumisestaan kontrolliryhmien oppilaat saavat käyttöönsä NanoRoboMath-pelin uuden version tammikuussa 2019. Pelissä liikutellaan nanorobottia tekemällä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja yritetään tuhota vedestä saastuttajabakteereja.

 

Auli Ottelin

Rauman normaalikoulu