Joukko Rauman ja Turun normaalikoulujen oppilaita osallistui marras-joulukuun vaihteessa professori Erno Lehtisen johtaman tutkimushankkeen Enhancing Adaptive Rational Number Knowledge pilotointiin.

Tutkimuksessa testattiin NanoRoboMath-tietokonepelin vaikutusta oppilaiden matemaattiseen osaamiseen.

Raumalla tutkimuksen toteutuksesta vastasi FT, matematiikan didaktiikan lehtori Tomi Kärki.  Tutkimuksen kohderyhmään kuului viidensien ja kuudensien luokkien oppilaita neljästä opetusryhmästä. Ennen tutkimusta lehtori Tomi Kärki esitteli NanoRoboMath-tietokonepelin tutkimukseen osallistuvien luokkien opettajille. Opettajia myös ohjeistettiin pelin käyttöön. Tämän jälkeen koehenkilöinä toimiville yhdelle 5. ja yhdelle 6. luokalle järjestettiin noin 20 minuuttia kestävä alkumittaus, pelin esittely (n. 10 min.) sekä pelin kokeilu (n. 10 min).

Seuraavina päivinä koehenkilöt pelasivat peliä yhteensä kolme tuntia. Heidän rinnakkaisluokkansa eivät pelanneet peliä lainkaan, vaan he toimivat kontrolliryhminä. Tutkimuksen loppumittaukset suoritettiin Raumalla 14.12.2018.

Palkinnoksi osallistumisestaan kontrolliryhmien oppilaat saavat käyttöönsä NanoRoboMath-pelin uuden version tammikuussa 2019. Pelissä liikutellaan nanorobottia tekemällä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja yritetään tuhota vedestä saastuttajabakteereja.

 

Auli Ottelin

Rauman normaalikoulu