Koronaviruksen seurauksena koulunkäynnissä siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Tilanteen myötä on saatu paljon uusia kokemuksia opetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa. Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnistetty tutkimushanke, jossa tutkitaan etäopetusaikaa ja sen kautta saatuja kokemuksia eri näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja etäopetuksen kehittämiseen. Tutkimuskyselyyn voivat vastata koulujen opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Jokaiselle kohderyhmälle on tehty oma kysely, johon vastata.
Valitse alla olevista linkeistä se kysely, mihin kohderyhmään kuulut. Kyselyihin voi vastata 31.5. asti.

University of Turku to survey experiences of remote teaching

Due to Covid-19 pandemic schools adopted remote teaching over a short period of time. As a result, a lot of experience has been gained about organizing teaching in exceptional circumstances. The Faculty of Education at the University of Turku has launched a research project to investigate the period of remote teaching and the experiences it has produced from various perspectives.

The goal of the project is to find ways of developing remote teaching. The survey is targeted to teachers, students and parents/guardians. The survey is anonymous.

There is a questionnaire for each target group.

Choose the link to the questionnaire according to your target group. The survey is open until 31 May.

Links to the remote teaching questionnaires:

Primary school students (grades 1 to 3)

Primary school students (graders 4 to 6), lower secondary school students, upper secondary school students

Parents/guardians

Teachers

Privacy notice of the research project