Tekijä: Jari

Turun yliopisto kartoittaa kokemuksia etäopetuksesta kyselyn avulla / University of Turku to survey experiences of remote teaching

Koronaviruksen seurauksena koulunkäynnissä siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Tilanteen myötä on saatu paljon uusia kokemuksia opetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa. Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnistetty tutkimushanke, jossa tutkitaan etäopetusaikaa ja sen kautta saatuja kokemuksia eri näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja etäopetuksen kehittämiseen. Tutkimuskyselyyn voivat vastata koulujen opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Jokaiselle kohderyhmälle on tehty oma kysely, johon vastata.
Valitse alla olevista linkeistä se kysely, mihin kohderyhmään kuulut. Kyselyihin voi vastata 31.5. asti.

University of Turku to survey experiences of remote teaching

Due to Covid-19 pandemic schools adopted remote teaching over a short period of time. As a result, a lot of experience has been gained about organizing teaching in exceptional circumstances. The Faculty of Education at the University of Turku has launched a research project to investigate the period of remote teaching and the experiences it has produced from various perspectives.

The goal of the project is to find ways of developing remote teaching. The survey is targeted to teachers, students and parents/guardians. The survey is anonymous.

There is a questionnaire for each target group.

Choose the link to the questionnaire according to your target group. The survey is open until 31 May.

Links to the remote teaching questionnaires:

Primary school students (grades 1 to 3)

Primary school students (graders 4 to 6), lower secondary school students, upper secondary school students

Parents/guardians

Teachers

Privacy notice of the research project

EduDevelop

Turun kansainvälisen koulun oppilaat osallistuivat 7.11.2019 Turun yliopiston järjestämille EduDevelop-messuille. Oppilaat opasivat messukävijöitä rakentamaan Lego-robotin ja ohjasivat robotin toiminnanohjaukseen koodaamalla. Messupiste keräsi paljon kiinnostunutta yleisöä.

Lego-robotiikkaa kuudesluokkalaisten ohjauksessa

Kokeiluja Educraftory-hankkeessa

Turun normaalikoulussa käynnistyi lukuvuoden alussa OPH:n rahoittama hanke Educraftory – aktiivisen oppimisen laboratorio, jossa tehdään erilaisia kokeiluja ja tutustutaan uusiin työskentelytapoihin sekä teknologiaan eri luokka-asteilla ja eri oppiaineissa. Loka-marraskuussa toteutettiin kokeilu, jossa kuudesluokkalaiset opastivat 3. ja 4. luokan oppilaita Lego-robotiikkaan. Tekemisessä yhdistyi tiimityö, vastuun ottaminen ja ohjelmoinnin opettelu. Toiminta oli uutta ja osittain haastavaa, mutta hyvin palkitsevaa.

Oppilailla positiivisia fiiliksiä

Continue reading