SEMINAARI: TIETEEN LUOTETTAVUUS JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JOURNALISMIN ETIIKKA

TIETEEN LUOTETTAVUUS JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JOURNALISMIN ETIIKKA
30.10. 2014 klo 13.00-16.30, Turun yliopisto, Publicum-rakennus, luentosali Pub 2


UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhteistyössä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa kaikille avoimen tutkimusseminaarin tutkimuksen luotettavuudesta ja terveysjournalismin etiikasta. Tavoitteena on tarkastella tutkimuksen, tiedeviestinnän ja journalismin etiikan näkökulmista sitä jatkumoa, jolla laadukas ja luotettava terveyden alan tutkimus siirtyy osaksi yksilöiden ja ryhmien terveysuskomuksia ja terveyskäyttäytymistä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät tieteen etiikkaan, tutkijoiden harjoittaman tiedeviestinnän etiikkaan ja terveyttä koskevaan journalismin etiikkaan. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja media-alan ammattilaisille.


Miten esimerkiksi terveysjournalismissa kaupalliset tavoitteet tulisi yhdistää vahingon välttämisen ja hyvän edistämisen tavoitteisiin? Mikä on tutkijan tai journalistin vastuu mahdollisista väärinymmärryksistä ja miten niitä voitaisiin välttää? Millaisten eettisten periaatteiden tulisi leimata tutkijoiden ja journalististen välistä kommunikaatiota? seminaarissa lähestytään aihetta erilaisista eettisistä näkökulmista painottaen tieteen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.


Seminaari on kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! Yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant@utu.fi


 

SEMINAARIN OHJELMA

13.00 UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puheenjohtaja Helena Siipi: Avaussanat

13.10 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen: Tiedonjulkistaminen ja tieteenetiikka

13.50 Yliopistotutkija Anna Axelin: Herkät aiheet ja eettinen tutkimuksesta tiedottaminen mediassa ja terveydenhuollossa

14.30 Kahvitauko

14.50 Toimittaja Ulla Järvi: Terveysjournalismi ja journalistin etiikka

15.30 Tutkija Vienna Setälä: Median terveyspuhe ja keskiluokkaisen menestyksen tragedia

16.10 Professori Veikko Launis: Päätössanat ja yleinen keskustelu

16.30 Seminaari päättyy