Paperittomien terveydenhuollon etiikka-seminaari 3.2.2016

Paperittomien terveydenhuollon etiikka -seminaari
3.2.2016 klo 13.00-17.00, luentosali EDU 2, Educarium, Assistentinkatu 5, Turun yliopisto

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhteistyössä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa yhden iltapäivän mittaisen seminaarin, jonka aiheena on paperittomien terveydenhuolto Suomessa.

Seminaari on jatkoa yhden päivän seminaarien sarjallemme. Tämänkertaisen tapahtuman taustalla on ajatus bioetiikan ja ihmisoikeuksien liitoskohtien tarkastelemisesta etenkin terveydenhuollon kontekstissa. Paperittomien terveydenhuolto on sekä ajankohtainen ihmisoikeuskysymys että kiinnostava moraalifilosofinen aihe. Puhujina seminaarissa ovat Heli Aali (Pakolaisneuvonta), Jemina Heinonen (Helsingin Global Clinic), Mari Kangasniemi (hoitotiede, Itä-Suomen yliopisto) sekä Helena Siipi (filosofia, Turun yliopisto, UNESCO Chair in Biotehics Suomen yksikön johtaja).
Paperittomalla viitataan ihmiseen, joka elää maassa ilman virallista olekeluoikeutta tai henkilöä, jolla ei ole vakuutusturvaa sairaanhoidon ja sairastumisen varalle maassa, jossa hän oleskelee. Muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja Suomen lääkäriliitto ovat vedonneet päättäjiin ainakin perustason terveydenhuollon takaamiseksi jokaiselle Suomessa oleskelevalle. Toisaalta tätä ehdotusta on myös kritisoitu voimakkaasti. Seminaari keskittyy pohtimaan paperittomien terveydenhuollon problematiikkaa erityisesti etiikan näkökulmasta. Kenellä on oikeus terveydenhuoltoon? Millä perustein sitä voidaan rajoittaa tai laajentaa? Kenellä on vastuu paperittomien hoidon järjestämisestä? Minkälaisiin eettisiin ongelmiin lääketieteen ammattilainen törmää paperittomia hoitaessaan?

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, kolmannen sektorin toimijoille ja muille terveys- sekä sosiaalialan ammattilaisille.
Ennakkoilmoittautumiset 1.2.2016 mennessä ja muut yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant@utu.fi

Seminaari Facebookissa

——————————————————————————————————————–
SEMINAARIN OHJELMA
13.00 Avaussanat, Rosa Rantanen, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
13.15 Erikoistutkija Helena Siipi (Turun yliopisto, filosofia, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö): Paperittomien terveydenhuolto moraalifilosofian näkökulmasta
13.55 Lakimies Heli Aali (Pakolaisneuvonta, Paperittomat-hanke): Kenellä on oikeus terveyteen? Paperittoman terveydenhoito Suomessa
14.35 Tauko
15.00 Tiedottaja Jemina Heinonen (Global Clinic Helsinki): TBA
15.45 Dosentti Mari Kangasniemi (Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede): Hoitotyön etiikan näkökulma paperittomien hoitoon
16.25 Päätössanat ja yleinen keskustelu, Rosa Rantanen UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
17.00 Seminaari päättyy