Eutanasiaseminaarin antia 12.4.2017

Huhtikuun 12. päivänä 2017 Helsingissä UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön järjestämä Eutanasia tulevaisuuden Suomessa -seminaari täytti sille asetetut tavoitteet tuoda akateeminen eutanasian etiikkaa koskeva tutkimustieto osaksi lainvalmisteluun tarvittavaa kansalaiskeskustelua. Tavoitteena oli nostaa esiin julkisessa keskustelussa huomioimatta jääneitä näkökohtia. Seminaarin lähtökohtana ei ollut valmis kanta eutanasian puolesta tai sitä vastaan, eikä sellaista myöskään lopuksi muodostettu.

Iltapäivän aloitti lyhyellä, tarkkanäköisellä aiheen esittelyllä Turun yliopiston lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis. Iltapäivän ensimmäisessä esitelmässä dosentti Päivi Topo tarkasteli mielipidetutkimuksissa käytettävien mielipiteiden muodostusta. Dosentti Pekka Louhiala puolestaan esitteli suomalaisten lääkäreiden mielipiteitä viime vuosikymmeninä ja nosti esiin seikkoja, jotka ovat saattaneet vaikuttaa lääkäreiden mielipiteiden muodostumiseen. Professori Matti Häyry nosti esille kysymyksiä, joiden vuoksi eutanasiasta puhuminen ja sen säätely voivat olla hyvinkin haasteellisia. Saattohoidossa työskentelevä erikoislääkäri Irja Öun kommentoi iltapäivän kolmea ensimmäistä puheenvuoroa kentällä työskentelevän asiantuntijan näkökulmasta.

Tauon jälkeen dosentit Markku Oksanen ja Rauli Mickelsson purkivat suomalaisen eduskuntakeskustelun käytänteitä omantunnonkysymyksien näkökulmasta. Seminaarin viimeisessä esitelmässä Liisa Nieminen nosti esiin eutanasialle erityisiä seikkoja suomalaisen oikeuslaitoksen näkökulmasta.

Tilaisuus oli tarkoitettu päätöksentekijöille, lääkäreille ja muille saattohoidon parissa työskenteleville, tutkijoille, valveutuneille kansalaisille ja intressiryhmille. Yhteensä 60 osallistujaa edustivat laajasti näitä ryhmiä. Loppukeskustelussa nousi esiin esimerkiksi saattohoidon haasteet tutkijoiden näkökulmasta.

Tässä vielä päivän esitykset:

Veikko Launis: Alkusanat ja johdattelu aiheeseen

Liisa Nieminen: Eutanasia oikeudellisena kysymyksenä

Rauli Mickelsson & Markku Oksanen: Omantunnonkysymykset eduskunnassa ja eutanasia

Pekka Louhiala: Eutanasia, lääkärit ja Suomi

Matti Häyry: Elämän pelko, kuoleman pelko ja kuoleman aiheuttamisen pelko

 

Eutanasia tulevaisuuden Suomessa 12.4.

EUTANASIA TULEVAISUUDEN SUOMESSA
Keskiviikkona 12.4.2017 klo 12:00–16:00, Auditorium XII, Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)

Seminaarin ohjelma
12.00 – 12.10 Professori Veikko Launis (TY): Alkusanat ja johdattelu aiheeseen
12.10 – 12.40 Dosentti Päivi Topo (Ikäinstituutti): Eutanasia – miten siitä voi olla jotain mieltä?
12.40–13.20 Dosentti Pekka Louhiala (HY): Eutanasia, lääkärit ja Suomi
13:20–14:00 Professori Matti Häyry (AALTO): Elämän pelko, kuoleman pelko ja kuoleman aiheuttamisen pelko
14.00 – 14.15 Erikoislääkäri Irja Öun (Terhokoti): Kommentteja kentältä koskien aiempia puheenvuoroja
TAUKO
14.30 – 15.00 Dosentti Markku Oksanen (UEF) ja dosentti Rauli Mickelsson (TY): Omantunnonkysymykset eduskunnassa ja eutanasia
15.00 – 15.30 Dosentti Liisa Nieminen (HY): Eutanasia oikeudellisena kysymyksenä
15.30 – 16.00 Loppukeskustelu

Tilaisuus on kaikille avoin.

Seminaarin tavoitteena on tuoda akateeminen eutanasian etiikkaa koskeva tutkimustieto osaksi lainvalmisteluun tarvittavaa kansalaiskeskustelua. Tavoitteena on nostaa esiin julkisessa keskustelussa huomioimatta jääneitä näkökohtia. Seminaarin lähtökohtana ei ole valmis kanta eutanasian puolesta tai sitä vastaan.

Tilaisuus on tarkoitettu päätöksentekijöille, lääkäreille ja muille saattohoidon parissa työskenteleville, tutkijoille, valveutuneille kansalaisille ja intressiryhmille.

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö
Filosofia
Turun yliopisto

Yhteistyössä:
Käytännöllinen filosofia
Helsingin yliopisto