Elokuvailta Kirjakahvilassa

Kirjoittanut Atte Ojanen
Vincent Freeman, todennäköisyys sydänsairauteen 99 %, odotettu elinikä 30,2 vuotta.

Unesco Chair in Bioethics Suomen yksikkö ja Turun Kirjakahvila järjestivät yhteistyössä bioeettisen elokuvaillan ja keskustelutilaisuuden 26.4.2018. Illan elokuvana näytetty Gattaca (1997) veti Kirjakahvilan täyteen bioetiikasta ja ihmisen parantelusta kiinnostuneita ihmisiä. Tulevaisuuteen sijoittuvassa elokuvassa geenimanipulaatio on jakanut yhteiskunnan kahtia jo syntymästä lähtien hyvä- ja huono-osaisiin kansalaisiin.

Tapahtuman alusti tohtorikoulutettava Polaris Koi Turun yliopistosta. Keskustelua herätti muun muassa se, kuuluvatko geneettiset valinnat vanhemmille tai yksilölle itselleen, vai vaativako ne laajempaa valtiollista säätelyä? Huolta nostivat varsinkin designer-vauvat, joiden nähtiin uusintavan yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Samaten myös älykkyyden parantelu nähtiin ongelmallisena määrittelykysymyksenä. Asiaa hankaloitti entisestään se, että useimpia ihmispiirteitä pidettiin seurauksena lukemattomien geenien monimutkaisesta yhteisvaikutuksesta. Yhtenä elokuvan sanomana nähtiinkin se, että parantelussa on aina lopulta kyse todennäköisyyksistä.

Lisäksi keskustelun aiheiksi nousivat potilasyksityisyyteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset. Yksityisyyden ja tasa-arvon tärkeydestä huolimatta niiden huomattiin ajoittain olevan ristiriidassa yhteiskunnan edun ja turvallisuuden kanssa. Tärkeänä periaatteena pidettiin sitä, että yksityisyydestä pidetään kiinni, ellei ole syytä olettaa tästä seuraavan merkittävää vahinkoa muille kansalaisille.

Unesco Chair in Bioethics Suomen yksikkö kiittää tapahtumaan osallistuneita!