Opiskelijasymposiumin satoa

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 2019 Turun yliopiston filosofian oppiaineen alaisuudessa toimiva UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjesti opiskelijoille ja muille kiinnostuneille koko päivän kestävän kaikille avoimen seminaarin ”Pitäisikö ihmisestä tehdä parempi?” yhdessä Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön kanssa. Seminaariin oli mahdollisuus varautua ennalta lukemalla Jenni-Juulia Wallinheimo-Heinosen Joulusaarnan vammaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja filosofisen artikkelin, joka käsittelee parantelun etiikkaa kärkevästi.

Tutkijatohtori Anu Laukkanen Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä avasi monitieteellisen tilaisuuden, jonka aamupäivän osuudessa psykologian oppiaineesta Nils Sandman johdatti yleisön evoluutiobiologian ja parantelun jännitteisiin. Filosofian oppiaineen tohtorikoulutettava ja yksi seminaarin alkuvoimista Mikko Puumala jatkoi evoluutioteemalla ja pohti, onko meillä velvollisuus parannella ihmistä. Mediatutkimuksen tohtorikoulutettava Laura Antola jatkoi esittelemällä meille sarjakuvien supersankareiden ominaisuuksia ja pohtimalla niiden suhdetta paranteluun ja parempaan yhteiskuntaan. Aamupäivän esitykset tiivisti tarkkanäköisesti filosofian tohtorikoulutettava Polaris Koi esittämällä puhujille yhteisiä kysymyksiä heidän esityksissään käsittelemistään aiheista.

Iltapäivän osuus alkoi kulttuurihistoriallisella esitelmällä, kun oppiaineen tohtorikoulutettava Annastiina Mäkilä pohti sitä, miten terveellinen ja normaali voivat normittaa yksilöiden elämää mielenterveyden kysymyksissä. Filosofian tohtorikoulutettava Laura Puumala jatkoi samoilla teemoilla, mutta lähestyi parantelun kysymyksiä erityispedagogiikan lähtökohdista. Iltapäivän esitykset summasi jälleen erinomaisesti Polaris Koi ja kahvitauon jälkeen puhujat Nils Sandmania (ja mediatutkija Kaisu Hynnää, jolle oli joutunut peruuttamaan esitelmänsä) lukuunottamatta kokoontuivat vielä Polaris Koin luotsaamana käsittelemään päivän keskeisiä kysymyksiä.

Tilaisuus keräsi varatun salin lähes täyteen Turun yliopiston kampuksella ja osallistujia riitti koko päivän ohjelman ajan. Oli hienoa huomata, että myös yleisö oli monitieteellinen. Osallistujia löytyi lähes kaikista tiedekunnista, mutta myös yliopiston ulkopuolelta. Yleisön osallistuminen keskusteluihin varmisti monipuolisen käsittelyn esitelmien pitäjien nostamiin kysymyksiin ja aiheisiin. Osa symposiumin osallistujista suorittaa opintosuorituksen seminaariin liittyen ja tämä voi tarkoittaa aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia blogissamme myöhemmin keväällä.

Kiitämme kaikkia symposiumiin osallistuneita!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *