Kuukausi: marraskuu 2016

Avoin julkaiseminen – helpompi sanoa kuin tehdä

Kalle-Antti Suominen

Kalle-Antti Suominen

Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus putkahtaa ymmärrettävästi pinnalle kun puhutaan julkisin varoin toteutetusta tutkimuksesta. Koetaan että varsinkin kaupalliset kustantajat pyrkivät rahastamaan tutkijoita ja heidän rahoittajiaan kahdesti perimällä kirjastoilta korkeita lehtitilausmaksuja ja samalla laittamalla tutkijan maksamaan artikkelinsa avoimuudesta erikseen.

Continue reading

Haastettu ammatillisen asiantuntijuuden jalostajaksi

Marja Vauras

Marja Vauras

Reilu puoli vuotta on uudesta opettajien erikoistumiskoulutuksen, OpeErkon, aloituksesta. Yliopistoille on annettu merkittävä rooli korkeatasoisen ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä. Tulevaisuuden työ muuttaa asiantuntijuuden vaatimuksia.

Continue reading

Miksi suomalaislapset tekevät KiVa Koulu -harjoituksia sukkasillaan?

Johanna Alanen

Johanna Alanen

KiVa Koulu on tuttu termi monelle suomalaiselle. Pikku hiljaa alkaa Suomessa olla myös suuri määrä nuoria, jotka ovat itse käyneet KiVa-koulunsa. KiVan tunnettuus ei kuitenkaan rajoitu vain Suomen rajojen sisäpuolelle vaan kysyntä maailman parhaaksi todetulle koulukiusaamisen vastaiselle toimenpideohjelmalle on suuri myös globaalisti – ja siksi KiVa on paketoitu vientituotteeksi.

Continue reading

Tutkija, olet kuin yrittäjä

Pekka Stenholm

Pekka Stenholm

Vertailen tässä blogikirjoituksessa yrittäjyyttä ja tutkijan toimintaa, koska ne ovat niin samanlaisia. Teen tämän silläkin uhalla, että yrittäjämäinen toiminta joitakin niin puistattaa ja toisia taas innostaa. Itse lukeudun jälkimmäisiin: Ilmiönä yrittäjyys tarjoaa tutkittavaksi viljalti erilaisia näkökulmia, ja niitä tutkimalla ansaitsen palkkani. Kirjoitukseni on yksinkertaistava ja osoittava, koska blogi.

Continue reading

Aurinkoinen syyspäivä kokosi tutkijat ja tutkimusperheet yhteen

Hanna Lagström

Hanna Lagström

Osallistuminen pitkittäistutkimukseen on kuin ystävyyssuhde. Hyvä ystävyys on vastavuoroista, se ottaa mutta myös antaa. Sama pätee tutkimukseen. Erityisesti tehtäessä pitkittäistutkimusta perheiden sitouttaminen ja innostaminen tutkimukseen on tärkeää. Perheillä tulee olla tunne siitä, että heidän panostaan arvostetaan ja että osallistumalla tutkimukseen he ovat mukana rakentamassa lasten ja perheiden hyvinvointia laajemminkin. Näistä lähtökohdista tutkimusryhmämme ryhtyi puuhamaan tapahtumaa, jossa oli toimintaa lapsille ja ohjelmaa vanhemmille. Superfriend´s day -tapahtumaa vietettiin sunnuntaina 30.10.2016.

Continue reading

Verinen kilpailu tutkimusrahoituksesta hukkaa turhaan inhimillistä pääomaa

hyona

Jukka Hyönä

Kilpailu tieteessä nostaa tutkimuksen tasoa ja parantaa todennäköisyyttä saavuttaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Näin väitetään. Sitä käytetään perusteluna tutkimusrahoituksen yhä verisemmäksi käyneelle kilpailuttamiselle. Ajatuksen takaa on löydettävissä markkinaliberalistinen ja sosiaalidarwinistinen ”survival of the fittest” -näkemys (”parhaat säilyy elon tiellä”).

Continue reading