Kuukausi: maaliskuu 2017

Mitä hiukkasfyysikko tekee biopankissa?

Samu Kurki

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, joita voidaan käsitellä ja luovuttaa laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Toiminta perustuu biopankkilakiin ja ihmisten antamaan suostumukseen näytteidensä ja tietojensa käytöstä. Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki, jonka omistavat Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Biopankki kerää näytteitä ja tietoja näiden sairaanhoitopiirien suostumuksensa antaneilta potilailta.

Continue reading

Luottamus, kunnioitus ja merkityksellisyys

Eija Suomela-Salmi

Humanistisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Future technologies -laitoksen yhdessä perustamassa Computational Laboratory for Humanities avajaisissa joulukuussa 2016 emeritusarkkipiispa John Vikström nosti puheessaan esiin yhden keskeisen arvon, luottamuksen, jota ilman organisaatiot, yhteisöt, taloudelliset järjestelmät ja yhteiskunnat eivät voi toimia menestyksellisesti ja jäseniään tyydyttävästi. Kuten arkkipiispa Vikström totesi, kun luottamus rahalaitosten kykyyn selvitä kriiseistään loppui 2008, seurasi romahdus, joka aiheutti vakavia häiriöitä maailmantaloudessa, josta myös meillä on karvaita ja pitkäaikaisia kokemuksia.

Continue reading

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen koskee sekä äitejä että isiä

Milla Salin

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden talvi ja alkukevät on ollut kiireistä aikaa, mikäli on halunnut pysyä perässä politiikassa ja mediassa käytävästä ajankohtaisesta keskustelusta; sen verran vilkasta argumentointi aihepiirin ympärillä on ollut. Tämä on kuitenkin pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Niin kauan kuin itse olen ollut kiinnostunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tematiikasta, aihe on noussut säännöllisin väliajoin kiivaankin väittelyn kohteeksi. Kiinnostus työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ei ole mitenkään yllättävää, sillä aihe koskettaa tavalla tai toisella melkoista osaa suomalaisista heidän omassa arjessaan.

Continue reading

Tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Ravattulan Ristimäellä

Juha Ruohonen

Ravattulan Ristimäki -hanke tutkii Suomen vanhinta tunnettua kirkkorakennusta, kirkon lähiympäristöä ja kirkkoa käyttänyttä yhteisöä. Kyseessä on ainoa löytynyt, lähetyskaudelle ajoittuva kirkollisen rakennuksen jäännös Suomesta. Kirkko on rakennettu Aurajoen varrelle nykyisen Kaarinan puolella sijaitsevan Ravattulan kylän hiekkaiselle kumpareelle ristiretkiajan ja keskiajan taitteessa, mahdollisesti 1100-luvun loppupuolella.

Continue reading

Scientia Aboensis – turkulaisten yliopistojen yhteistyö tiivistyy

Tapio Salakoski

Turun yliopisto ja Åbo Akademi tiivistävät yhteistyötään tutkimuksen ja koulutuksen sekä niitä palvelevan infrastruktuurin osalla. Yliopistot sopivat viime syksynä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan sekä Åbo Akademin luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnan yhteisestä strategisesta kehittämishankkeesta, joka kattaa koko luonnontieteen ja tekniikan kentän. Nimeä Scientia Aboensis kantava hanke esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2016, ja se sai vahvasti positiivisen palautteen lisäksi peräti 1,8 miljoonan euron rahoituksen kuluvalle vuodelle.

Continue reading

Poliisin valvonnan ongelmiin ei ole yksinkertaista reseptiä

Suomalaiset luottavat poliisiin, ja suomalainen poliisi on korruptoimatonta. Vai onko? Mistä Helsingin huumepoliisina toimineen Jari Aarnion tapaus kertoo? Käsityksemme mukaan se kertoo poliisin toimintaan kohdistuvan valvonnan heikkouksista, mutta niiden korjaamiseen ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua.

Continue reading

Pohjoinen elintarviketutkimus vastaa globaaleihin biotulevaisuuden haasteisiin

Kaisa Linderborg

Elintarvikkeilla ja elintarviketuotannolla on keskeinen osa yliopiston temaattisilla, strategisilla tutkimusalueilla: biotaloudessa ja -tulevaisuudessa. Kiertotalouden ja ilmastovaikutusten lisäksi tulevaisuuden elintarvikekenttään vaikuttavat muun muassa väestönkasvu ja ikääntyminen sekä aikaan katsomaton ihmisen perustarve nauttia maittavasta, turvallisesta ja terveellisestä, vastuullisesti tuotetusta ja tutkitusta ruuasta.

Continue reading

Perhetapahtumalla kiitetään perheitä osallistumisesta laajaan aivotutkimukseen

Eija Jossandt

Perheiden kannustaminen osallistumaan pitkittäistutkimukseen vuodesta toiseen on ensisijaisen tärkeää lasten aivojen kehitystä selvittävässä FinnBrain-tutkimuksessamme. Ilman perheiden aktiivista osallistumista raskausajasta pitkälle aikuisuuteen ulottuvan seurantatutkimuksen tekeminen ei onnistuisi. Olemme järjestäneet tutkimusperheille säännöllisesti perhetapahtumia, joissa vanhemmat pääsevät keskustelemaan tutkijoiden kanssa ja saavat tietoa tutkimuksesta, johon osallistuvat. Erityisen kiinnostuneita vanhemmat ovat olleet kuulemaan tutkimustuloksia. Lapsille järjestämme eri-ikäisille sopivaa viihdettä.

Continue reading