Kirjoittajalta Turun yliopisto

What university rankings and output measurement tell us?

Markus Granlund

I must first confess that I personally have a love-hate relationship with rankings. On the one hand, they may be informative as comes to benchmarking and development of our activities. On the other hand, they tend to carry many validity and reliability problems as comes to the applied measurements and the underlying data, which again questions their whole existence: if they are not valid and reliable, why bother for recording “random noise”. Do the rankings measure learning? No. Do the rankings measure research quality? Yes, but not in a consistent way. Such findings have for long been reported by researchers in the Research Unit for the Sociology of Education (http://ruse.utu.fi/home), for instance. Continue reading

Luottamus, kunnioitus ja merkityksellisyys

Eija Suomela-Salmi

Humanistisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Future technologies -laitoksen yhdessä perustamassa Computational Laboratory for Humanities avajaisissa joulukuussa 2016 emeritusarkkipiispa John Vikström nosti puheessaan esiin yhden keskeisen arvon, luottamuksen, jota ilman organisaatiot, yhteisöt, taloudelliset järjestelmät ja yhteiskunnat eivät voi toimia menestyksellisesti ja jäseniään tyydyttävästi. Kuten arkkipiispa Vikström totesi, kun luottamus rahalaitosten kykyyn selvitä kriiseistään loppui 2008, seurasi romahdus, joka aiheutti vakavia häiriöitä maailmantaloudessa, josta myös meillä on karvaita ja pitkäaikaisia kokemuksia.

Continue reading

Verinen kilpailu tutkimusrahoituksesta hukkaa turhaan inhimillistä pääomaa

hyona

Jukka Hyönä

Kilpailu tieteessä nostaa tutkimuksen tasoa ja parantaa todennäköisyyttä saavuttaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Näin väitetään. Sitä käytetään perusteluna tutkimusrahoituksen yhä verisemmäksi käyneelle kilpailuttamiselle. Ajatuksen takaa on löydettävissä markkinaliberalistinen ja sosiaalidarwinistinen ”survival of the fittest” -näkemys (”parhaat säilyy elon tiellä”).

Continue reading