Who are we?  /  Keitä olemme?  /  Vem är vi?

This blog is written by doctoral students of the Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology at the University of Turku. There are more than one hundred of us, carrying out research on land and sea from Amazonia to the Arctic. In the blog we address a broad and often quite random variety of topics linked to science or nature. Whether we are writing about government policy, species extinction or reindeer, we try to present our topic from the viewpoint of people daily involved in studying nature.

Blogin taustalla ovat Turun yliopiston biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelman tutkijat. Meitä on yli sata väitöskirjaamme tekevää tutkijaa, ja tutkimusaiheemme kattavat maat, järvet ja meret Amazonista Arktikseen. Blogissa käsittelemme laajalti tieteeseen tai luontoon liittyviä aiheita. Kirjoitimme sitten politiikasta, luonnonsuojelusta tai poroista, yritämme tuoda esille oman (luontoa päivittäin tutkivien ihmisten) näkökulmamme aiheeseen.

Denna blogg skrivs av doktorander inom doktorsprogrammet i biologi, geografi och geologi vid Åbo Universitet. Vi är över hundra som forskar i ämnen som täcker land och hav från Amazonas till Arktis. I bloggen skriver vi om ämnen som berör vetenskap eller natur. Allt från regeringens politik via naturskydd till renar.. gemensamt är att vi försöker visa vårt perspektiv, dvs sådana människors perspektiv som dagligen utforskar naturen. Vi skriver på varierande språk, tyvärr mest på engelska och/eller finska.