Osaava Verme -ohjelma

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö on partnerina konsortiossa, jossa Jyväskylän yliopisto koordinoi uusien opettajien valtakunnallista vertaisryhmämentorointiohjelmaa. Osaava Verme -verkosto on saanut hankerahoituksen opetusministeriön rahoittamasta valtakunnallisesta opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamiseksi käynnistetystä Osaava -ohjelmasta. Valtakunnallisen yhteistyön jatkamiselle ns. Verme2:lle on haettu rahoitusta OKM:n v. 2017 haussa.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö jatkaa Verme-toiminnan vakiinnuttamista Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella järjestämällä mm. mentorien aluetapaamisia, tutustuttamalla opettajaopiskelijoita vertaisryhmämentorointiin sekä huolehtimalla Vermen alueellisesta markkinoinnista.

***

Yhteistyötä laajennetaan myös varhaiskasvatuksen puolelle tuottamalla mentori-koulutusta lastentarhanopettajille (Varhaiskasvatuksen mentoriopinnot 3 op). Varhaiskasvattajille suunnatun koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Lisätiedot

 

Print

 

uusilogo