Opintosuoritukset

Kurssi on mahdollista suorittaa osana kulttuurihistorian opintoja. Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, perehtymällä oheismateriaaliin sekä kirjoittamalla niiden pohjalta luentopäiväkirja (3 op). Lisäopintopisteet (2 op) on mahdollista suorittaa kirjoittamalla essee erikseen annettavan ohjeistuksen perusteella (ks. tarkemmin alla).

Tarkemmat tiedot suoritusmuodoista sekä oheismateriaali on saatavilla kurssin moodlealueella luentojen alettua.

Opintosuorituksia koskeviin kysymyksiin vastaa kurssin vastuuopettaja: Maarit Leskelä-Kärki, kulttuurihistoria/TY, maarit.leskela(at)utu.fi

Luentopäiväkirjat palautetaan 15.11. mennessä, ja esseet palautetaan 30.11. mennessä kurssin moodlealueelle.