BDSM ja reality-tv: tapaus #FreeVilma

Johanna Pohtinen

Keväällä 2018 tv:ssä nähtiin suomalainen reality-sarja, Temptation Island Suomi, jonka ideana on, että pariskunnat menevät paratiisisaarelle sinkkujen vieteltäviksi testaamaan parisuhteensa vahvuutta. Etenkin sosiaalisessa mediassa tyrmistystä aiheutti yksi pareista: Vilma ja Elias, joiden suhde ei vaikuttanut ohjelman perusteella olevan kovinkaan tasa-arvoinen. Keskustelua herättivät esimerkiksi Vilman kommentit siitä, kuinka hän nauttii rajummasta seksistä. Elias puolestaan kertoi tekevänsä suhteessa kaikki päätökset aina Vilman vaatevalintoja myöten.

Television katselijana voimme tehdä päätelmiä vain siitä, mitä meille päätetään näyttää. Näin voidaankin helposti tehdä johtopäätös, että Vilman ja Eliaksen parisuhde tosiaan on epäterve ja alistava. Sosiaalisessa mediassa syntyi jopa hashtag #FreeVilma, jolla haluttiin viestiä Vilman ansaitsevan parempaa kuin Elias, joka näytti manipuloivan Vilmaa ja pitävän tätä ikään kuin vankinaan.

Vilman ja Eliaksen suhteen yhteydessä puhuttiin myös sadomasokismista, ja Elias kuvattiin ”sadistina, joka oli jotenkin saanut viattoman ja herkän Vilman valtaansa. Sadomasokismi esitetään usein tv-viihteessä väkivaltana, tai muuten sairaalloisena käytöksenä. Yhteistä rikossarjan väkivaltaiseksi sadistiksi kuvaillun murhaajan ja Eliaksen oletetun sadismin esitystavoille on se, että toiselta osapuolelta ei kysellä, onko homma ok. Ja juuri suostumus erottaa sadomasokismin väkivallasta.

Elias nähtiin sarjassa henkisen ja fyysisen vallan käyttäjänä. Suurin pöyristyminen, ja jopa inho, tuntui kuitenkin nousevan siitä, kuinka Vilma suostui alistumaan Eliaksen tahtoon. Ajatus tuntui olevan, että nainen ei saa, tai voi haluta tulla alistetuksi, ja miehen tulee kohdella naista kuin kukkaa kämmenellä. #FreeVilma ajoi tätä asiaa: oli löydettävä huomioonottavaisempi ja hellempi mies Vilmalle. Kukaan ei toki kysynyt Vilmalta, mitä hän haluaa ja hänestä tehtiin tilannetta täysin ymmärtämätön uhri.

Vilman ja Eliaksen kohdalla puhuttiin nimenomaan sadomasokismista. Sadomasokismi, SM, tarkoittaa osanottajien suostumuksella toteutettua kivun tuottamista ja kivusta nauttimista, mutta termiä tunnutaan käytettävän synonyyminä BDSM:lle. SM on kuitenkin vain yksi osa BDSM-kirjainyhdistelmästä. BDSM:ään sisältyy myös Ds, dominointi ja submissiivisuus, eli alistamisesta tai alistetuksi tulemisesta nauttiminen – yhdessä sovituin ehdoin.

Joskus Ds-suhteen valta-asetelma voi ottaa muodokseen hoivaamisen: joku haluaa luopua päätöksenteosta kokien sen vapauttavana, toinen haluaa ottaa kontrollin ja olla hoivaaja. Jos tämä sopii suhteen osapuolille, mitään väärää ei tapahdu. Voisikin leikitellä hetken ajatuksella, että entä jos Vilman ja Eliaksen suhde on sittenkin tasa-arvoinen, ja he ovat yhdessä valinneet toteuttaa alistamiseen ja alistumiseen pohjautuvaa hoivasuhdetta, johon kuuluu myös vaikkapa kevyt kuristaminen ja kivun tuottaminen seksin yhteydessä.

BDSM ei suostumuksellisesti toteutettuna ole väkivaltaa, tai oire jostakin vakavammasta. Kun BDSM:ää harjoittavia ihmisiä on tutkittu, on todettu, että he ovat muihin verrattuna mm. vähemmän neuroottisia, avoimempia uudelle, ja kokevat voivansa paremmin kuin muu väestö (1).

Myös omassa, suomalaisia BDSM-yhteisöjä koskevassa tutkimuksessani olen havainnut, että BDSM koetaan elämän piristeenä ja voimaannuttavana asiana. Se on usein oma jännittävän kutkuttava salaisuus, joka jaetaan vain tiettyjen ihmisten kanssa. Lisäksi, saadessaan toteuttaa itseään, sukupuolestaan riippumatta, kokee ihminen elämänsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi.

Ehkäpä voisimmekin hyväksyä sen, että toisinaan myös nainen haluaa tulla alistetuksi ihan omasta tahdostaan! Toisaalta, koska emme tiedä totuutta Vilman ja Eliaksen suhteesta, on hyvä muistaa, että myös BDSM:ksi nimetyissä suhteissa voi olla epätervettä ja vahingollista vallankäyttöä ja manipulaatiota. Kaltoinkohtelua tapahtuu myös BDSM-skenen sisällä ja vaikka kyseessä olisikin BDSM:ksi nimetty suhde, ei se tarkoita, etteikö suhteen osapuoli voisi olla täysi mulkvisti.

 

Johanna Pohtinen

Kirjoittaja on reality-televisiota rakastava kinkytutkija ja kansatieteen tohtoriopiskelija.

 

1) Wismeijer, Andreas A.J. ja Assen, Marcel A.L.M. van. 2013. “Psychological Characteristics of BDSM Practitioners”. The Journal of Sexual Medicine: 10(8), s. 1943–1952.