Elävää tiedettä

Blogiin kirjoittavat Turun yliopiston väitöskirjatutkijat.

Elävää tiedettä

Lapsen käsi aikuisen käden päällä.
Kosketus on avain kommunikaatioon
Hoivakosketuksen tärkeys vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen muodostamisessa tiedostetaan. Sen sijaan olemme tutkimuksen avulla vasta alkaneet ymmärtää, että näkömonivammaiset lapset...
Erivärisiä pelinappuloita, joilla on erilaiset ilmeet ja hiukset.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen tarvitaan asiakaslähtöisyyttä
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat kriisissä. Kuluneen syksyn aikana uutiset ja kannanotot palveluiden määrällisistä ja laadullisista puutteista ovat olleet lähes...
Laila Pullinen kaislikossa konepistooli kädessään.
Konepistooli ja pulleat kivivarpaat – Nuori taiteilija kuvanveiston perinteen haastajana nyt ja 50 vuotta sitten
Syksyllä 1968 kuvanveistäjä Laila Pullinen (1933–2015) etsi taiteelliselle ilmaisulleen uusia väyliä. Vuotta aiemmin hän oli saanut valmiiksi suuren räjäyttämällä muotoonsa...
Vesipisaroita harmaata taustaa vasten.
Moniammatillinen yhteistyö on voimavara opettajan työssä
Suomalainen peruskoulu ja sen korkeasti koulutetut opettajat tunnetaan yhtenä maailman parhaista. Mutta miten opettajat jaksavat vaativassa asiantuntijatyössään ja mitkä asiat...
Uusperheiden nuorten ongelmia ei ratkota vain tutkimalla ongelmia
Väitöstutkimukseni tavoitteena on löytää tietoa ja työkaluja siihen, miten ennaltaehkäistä uusperheen bonusnuoren syrjäytymistä: kuinka tukea nuoren kiintymyssuhteita sekä voimavaroja sekä...
Kaksi kättä yhdistämässä kahta palapelin palaa. Mustavalkoinen kuva.
Sote-uudistus tarvitsee dialogia
Sote-uudistuksessa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden ja rakenteiden uudistamisesta, jossa vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä...
Lapsen kasvojen alaosa lähikuvassa.
Tehokas lääkkeenantoreitti on ihan nenäsi edessä
Suun kautta otettuna lääkkeet imeytyvät yleensä hitaasti ja niiden vaikutuksen alkamiseen menee aikaa. Sairaalassa lääkkeitä voidaan antaa potilaille myös esimerkiksi...
Kuolemansa lavastava tähti hämää tutkijoita ja luo valesupernovan
Maailmankaikkeutemme suurimmilla ja kirkkaimmilla tähdillä on tapana käydä läpi rocktähden elinkaari. Ne elävät nopeasti, kuolevat nuorena ja jättävät jälkeensä kauas...
Ihminen selaa kirjaa kirjahyllyn edessä.
Matalasti koulutetut maahanmuuttajat opiskelevat englantia turbovauhdilla
Nopeasti kasvanut maahanmuutto haastaa Suomen koulutusjärjestelmän. Monella maahan tulevista on jäänyt koulu kesken tai kokonaan käymättä: SPR:n vastaanottokeskuksissa vuosina 2016–2018...
Kuva miellekartasta, jonka keskellä on sana customer.
Hyvin mitattu on puoliksi johdettu
Työvoiman määrä vähenee tällä hetkellä voimakkaasti. Johto ei voi enää sanoa: ”kyllä sinunkin paikallesi olisi tulijoita”, vaan tilanne alkaa olla...
Mikrofoni lähikuvassa, tummansininen tausta, jossa näkyy valoja.
Musiikin ja ruumiillisuuden tutkimus lihavuuskäsityksiä möyhentämässä
”I’m a thick bitch, I need tempo”, laulaa pop-musiikin supertähti Lizzo lavalla ravistaen reisiään ja takapuoltaan hurmaantuneena kiljuvan yleisön edessä....
Ruskeaa materiaalia seulan päällä.
Pronssikautisen viljelyn arvoitus Ahvenanmaalla
Ahvenanmaan Tjärnanin pronssikautisella asuinpaikalla vuonna 2020 toteutetulla arkeologisella kaivauksella paljastui löytökokonaisuus, joka sisälsi useiden erilaisten viljojen hiiltyneitä siemeniä. Löytö koostuu...
Oikeuden nuija.
Viranhaltijoiden asiantuntijavalta tukee ja uhkaa demokratiaa
Kuntien johtavien viranhaltijoiden tärkeänä työnä on valmistella asioita demokraattista päätöksentekoa varten. Koska oma leipätyöni on kuntahallinnossa, olen usein ollut osallisena...
Muoviselle harjoituspotilaalle tehdään toimenpidettä.
Tarkistuslistat tutuksi simuloiden
Sairaalasarjoja seuranneille intubaatio eli hengitysputken laittaminen potilaalle on tuttu toimenpide. Myös koronan myötä hengityskoneessa intuboituna olevia potilaita on näkynyt uutisissa....
Vanha vaaka, jossa on erikokoisia painoja.
Neuropsykiatriset valmentajat inkluusion rakentajina
Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani neuropsykiatristen valmentajien toiminnan ja koulutuksen teoreettista taustaa, valmentajien roolia koulun moniammatillisessa yhteistyössä sekä valmentajien merkitystä kodin ja koulun...
Kaikki liike kannattaa!
Nykyaikainen elämäntyyli länsimaissa eroaa huomattavasti esi-isiemme ja aiempien sukupolvien elämäntavoista. Metsästäjä-keräilijöille todennäköisesti kertyi yli 10 000 askelta päivässä helposti, vaikkei...
Kahden ihmisen kasvot muodostavat mustat puunrungot, joiden taustalta tulee sinistä valoa. Hieman psykedeelinen kuva.
Hyvät tunnetaidot auttavat pärjäämään terveysalalla
Tunnetaidoilla on todettu yhteys opintomenestykseen terveysalan opiskelijoilla. Erityisesti tunnetaidot vaikuttavat pärjäämiseen kliinisessä harjoittelussa. Hyvät tunnetaidot ovat tärkeitä, sillä opinnoista iso...
Värikkäin kuvioin maalattu pieni rakennus.
Taiwan ilmentää itäaasialaista vastakulttuuria
Länsimaissa istuu tiukassa kuva itäaasialaisista kulttuureista auktoriteettiuskoisina, vanhoillisina, hierarkkisina ja kollektivistisina. Ajatus perustuu valtiokeskeiseen, hallitsijoiden ja eliittien näkökulmaa painottavaan yhteiskuntakäsitykseen...
Lapsi painautuu aikuiseen hänen sylissään, ovat ulkona.
Isien elintavat ja stressi voivat vaikuttaa jälkeläisen perimään epigeneettisesti
FinnBrain-osatutkimuksessa lähdetään tutkimusryhmän kanssa seikkailulle epigenetiikan mielenkiintoiseen ja toistaiseksi melko tutkimattomaan maailmaan. FinnBrain-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2010 aloitettu tutkimus,...
Hoidon laatu hoivakodeissa – tarvitaanko muutakin kuin hoitajamitoitus
Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon laatukysymykset puhuttavat. Samaan aikaan maatamme vaivaa hoitajapula. Hoitajat kokevat työnsä rutiininomaisena ja uuvuttavana. Koulutetut hoitajat vaihtavat alaa. Onko...
Kaksi hirveä niityllä.
Hirvenmetsästyksen täytyy olla sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää
Hirvenmetsästys on esimerkki toiminnasta, jossa luonto ja ihminen kohtaavat erityisen selkeästi. Ihmisen tarpeet kohtaavat luonnon tarpeet kestävyydestä, eikä aina suinkaan...
Puisia sydänkoristeita sumeaa taustaa vasten.
Varhaista isyyttä kannattaa tukea
Isyydestä puhuminen ei ole yksinkertaista. Aihe kytkeytyy väistämättä sukupuoleen, vanhemmuuteen ja perheisiin liittyvään monimuotoisuuteen. Onkin olennaista tiedostaa, minkälaiseen perhemalliin kulloinkin...
Uudella lähestymistavalla kestävämpää hoitoa syöpään
Akuutti myeloinen leukemia on hyvin aggressiivinen, luuytimestä kehittyvä, verisyöpä. Akuuttiin myeloiseen leukemiaan (AML) sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 ja määrät...
Piirretty kuva, jossa henkilö käyttää läppäriä pöydän ääressä, taustalla liitutaulu, jossa kuvioita.
Opettajien informaatiotaitoihin vaikuttavat eniten ikä ja digiaktiivisuus
Opettajilla on keskeinen rooli yhteiskunnan digitalisaatiossa ja digitaalisten informaatiotaitojen opettamisessa uusille sukupolville. Digitaalisia informaatiotaitoja määritellään eri tutkimuksissa eri tavoin. Tässä...
Kansanedustajan tehokkain vaikutusvalta voi olla näkymätöntä
Tutkin väitöskirjassani kansanedustajan vaikutusvaltaa ja sosiaalista pääomaa. Eduskunta määritellään kansanedustajien pelikentäksi, missä kunkin kansanedustajan toiminta riippuu hänen käytettävissään olevasta sosiaalisesta...
Pieni vauva äidin sylissä.
Vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita haastaa vanhemmuuden vauvaperheissä
Vanhemmuus ja erityisesti sen alkutaival ovat mullistavia haasteita kenen tahansa elämässä. Tunnetasolla vanhemmuuteen liittyy niin epävarmuutta, stressiä ja huolta kuin...
Kaksi ihmistä pitää päitään läppärin näppäimien päällä, molemmilla kauhistuneet ilmeet kasvoillaan.
Älä nyt vaan tee jotain, vaan seiso siinä
Useilla ihmisillä on kiirettä, kun vaativa työ yhdistetään perhearkeen ja harrastuksiin. Monella meistä on mielekästä ja merkityksellistäkin tekemistä, mutta sitä...
Ihminen treenaa painon kanssa kuntosalilla.
Urheilun sukupuolittuneisuus näkyy myös ulkonäköurheilussa
On ristiriitaista, että ulkonäköurheilua kritisoidaan sellaisessa yhteiskunnassa, jossa arvostetaan hyvää ulkonäköä ja vaaditaan töitä ulkonäön ylläpitämiseen. Pro gradu -tutkimuksessani kävi...
Piirretyssä kuvassa on kyltti, jossa on nuoli ja siinä lukee another way.
Talouskasvun tavoittelun aika saattaa olla pian ohi
Tiesitkö, että Suomessa talouskasvu eli bruttokansantuotteen kasvu ei ole nostanut hyvinvointiamme sitten 1980-luvun lopun? Asian todettiin Tilastokeskuksessa jo 2000-luvun alussa...
Ihminen kannattelee vauvaa ylhäällä käsissään luonnossa, aurinko paistaa, kummankaan kasvoja ei näy.
Hyvinvoiva äiti edistää perheen hyvinvointia
On todettu, että äidin hyvinvointi tukee koko perheen hyvinvointia. Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Silti varsinkin pienten lasten...