Henkilö juoksee, taustalla avara maisema

Voiko liikunta vaikuttaa syöpäkasvaimen ennusteeseen?

Salla Lempiäinen

Liikunnan vaikutusta syöpäkasvaimen verenkiertoon on tähän mennessä tutkittu vain eläinkokeissa. Tulokset ovat olleet mielenkiintoisia: on todettu, että fyysinen rasitus lisää mm. hiirillä syöpäkasvainten verenkiertoa. Verenkierron paraneminen on niin ikään edistänyt syöpälääkkeiden pääsyä kasvaimiin ja edelleen vaikuttanut kasvaimiin jopa pienentävästi. Lisäksi juoksupyörässä juosseilla hiirillä syövän leviäminen ja etäpesäkkeiden syntyminen hidastui.

Tutkimusryhmämme lähti selvittämään asiaa, ensi kertaa maailmassa, ihmisillä. Valikoimme tutkittaviksi noin 30 juuri rintasyöpään tai imusolmukesyöpään sairastunutta potilasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, lisääkö fyysinen rasitus kasvaimen verenkiertoa.

Tutkittavat kuvataan ennen mahdollisten syöpähoitojen alkua PET-TT kameralla Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa. Kuvauksissa käytämme verenkiertoon annosteltavaa radiovettä, jolla pystytään hyvin osoittamaan kudosten verenvirtaus ja sen vaihtelut. Tutkittavat kuvataan kahteen otteeseen niin, että ensin otamme PET-kameralla tavallisen lepokuvan kasvaimen alueesta. Sen jälkeen tutkittavat polkevat PET-kamerassa maatessaan kuntopyörää keskirasittavalla teholla 10 minuutin ajan ja kasvaimen alue kuvataan uudestaan. Kuvia verrataan keskenään ja tarkastelemme verenvirtauksen mahdollisia eroja levossa ja rasituksessa.

Mikäli ihmisillä tulokset ovat eläinkokeita vastaavia, eli kasvaimen verenkierto lisääntyy fyysisessä rasituksessa, nousee esiin kysymys, voisiko tietoa hyödyntää jatkossa syöpähoitojen suunnittelussa. Jatkotutkimuksena aiommekin selvittää, paraneeko syöpähoitojen teho, mikäli potilaat altistetaan fyysiselle rasitukselle samaan aikaan syöpähoitojen kanssa.

Salla Lempiäinen

Kirjoittaja on syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri sekä väitöskirjatutkija.