Vaalea kauluksellinen paita mallinuken päällä

Esinerekonstruktioita ja elävöitystä – esimerkkinä Juhana-herttuan paita

Historiaan voi päästä lähelle. Mennyt herää henkiin ja muuttuu käsin kosketeltavaksi esinerekonstruktioiden avulla.

Rekonstruktiot eli ennallistukset voivat olla konkreettisia esineitä tai vaikkapa kuvia maisemasta, rakennuksesta tai tapahtumasta. Rekonstruktioita käytetään esimerkiksi museoissa tai kouluissa opetuksellisessa tarkoituksessa. Ne ovat oleellinen osa omaa tutkimustani, jossa pyrin havainnollistamaan ja elävöittämään Turun linnan renessanssihovin vaatteita ja esineitä Katariina Jagellonican ja Juhana-herttuan ajalla. Tietyltä ajalta olevien esineiden rekonstruoiminen on myös antoisa harrastus – se kuuluu olennaisena osana historianelävöitykseen.

Historian elävöittäminen ja esinerekonstruktioiden valmistaminen voi olla tärkeä osa tutkimusta. Rekonstruktioiden avulla esineistä ja niiden käyttäjistä oppii ja ymmärtää erilaisia asioita kuin pelkän teoreettisen tutkimuksen kautta. Elävöityksessä lähestytään jopa kokeellista arkeologiaa, kun esineitä valmistetaan aikakaudelle sopivin menetelmin ja materiaalein mahdollisia tekniikoita testaten.

Juhana-herttuan (1537-92) paidan rekonstruktiossa on hyödynnetty niin aikakauden kirjallisia ja kuvalähteitä, 1500-luvun Ruotsista säilyneitä vaatekappaleita kuin tutkimustietoa renessanssiajan vaatteiden valmistamisesta. Ratkaisut on perusteltu niin aika ja paikka kuin käyttäjän status huomioon ottaen. Paita on osa kokonaista asua, jonka on tarkoitus paitsi havainnollistaa Juhanan vaatetusta, myös toimia käyttövaatteena. Lopputuloksena on vaatekappale, joka tekee historiaa eläväksi niin valmistusprosessinsa kautta kuin valmiina, visuaalisena esineenä.

Rekonstruktioissa oleellista on päästä lopputulokseen, joka on eri lähteiden ja tutkimustiedon perusteella mahdollisimman lähellä sitä, miltä alkuperäinen esine olisi voinut näyttää. Jos tarkoituksena on valmistaa näyttelyesine vitriiniin, on visuaalinen vaikutelma teknisiä ratkaisuja tärkeämpi, mutta esinettä, valmistusprosessia ja käyttöä tutkittaessa myös itse tekeminen on yhtä tärkeää kuin valmis lopputulos.

Rekonstruktion valmistaminen vaatii tutkimusta. Rekonstruktio ei ole täydellinen kopio esineestä, kuten replika, eikä siinä myöskään käytetä mielikuvitusta, kuten uudennoksessa. Tutkittuun tietoon perustuvia valistuneita arvauksia voi kuitenkin esittää, niin kuin tutkimuksessa yleensäkin.

Nina Manninen

Kirjoittaja tekee väitöstutkimusta Katariina Jagellonican omaisuudesta ja haluaa elävöittää Turun linnan renessanssihovin loistoa.