Hoidon laatu hoivakodeissa – tarvitaanko muutakin kuin hoitajamitoitus

Mari Pakkonen lähikuvassa
Mari Pakkonen

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon laatukysymykset puhuttavat. Samaan aikaan maatamme vaivaa hoitajapula. Hoitajat kokevat työnsä rutiininomaisena ja uuvuttavana. Koulutetut hoitajat vaihtavat alaa.

Onko kyse pelkästään resursseista? Vai työn sisällöstä ja asenteista? Voiko olla, että pelkkä hoitajamitoitus ei riitä, jos tiedot, taidot ja asenteet eivät ole kunnossa.

”Ihminen ensin – kiitos” on väitöskirjatutkimuksessani kehitetty hoitajille suunnattu yksilökeskeisen hoidon täydennyskoulutus, jonka tuloksellisuutta testataan.

Miksi yksilökeskeinen hoito voisi olla ratkaisu pitkäaikaishoidon laatuongelmiin?

Yksilökeskeiseen hoitoon siirtymisellä on ollut positiivista vaikutusta mm. ikääntyneiden elämänlaatuun, ikääntyneiden ja hoitajien väliseen vuorovaikutukseen ja hoitajien työtyytyväisyyteen (Pakkonen ym. 2021).

Voisi ajatella, että yksilökeskeisyys olisi helppo käsite ymmärtää ja toteuttaa sitä hoitotyössä. Hoitotyönjohtajat kuitenkin kertovat, että pahimmillaan hoitaja käsittää sen yksin tekemisenä.

Saatetaan siis olla kaukana yksilökeskeisyyden käsitteeseen ymmärtämisestä, johon liittyy keskeisesti persoona, itsemääräämisoikeus, arvokas kohtaaminen ja ihmisarvo. Yksilökeskeisyys tulisi nähdä laajemmin ikääntyneen ja hänen läheistensä, hoitajien ja koko organisaation näkökulmasta.

Yksilökeskeisen hoidon toteuttamiseksi edellytyksien, prosessien ja ympäristön pitää olla kunnossa, jotta voidaan saavuttaa tuloksia. Yksilökeskeisen hoidon päämääränä pitkäaikaishoidossa tulisi aina nähdä mielekäs elämä.

Hoitajat kyllä yrittävät kaikkensa, siitä ei ole kyse. Mutta hoitotyössä on vielä paljon rutiinien tuomaa orjuutusta, joiden oivaltavaan rikkomiseen tarvitaan koulutusta ja tukea.

Miten paljon koulutusta? Missä ajassa? Millä tavalla toteutettuna? Miten tieto siirtyy parhaiten käytäntöön? Väitöskirjatutkimukseni pyrkii vastaamaan näihin tärkeisiin kysymyksiin.

Mari Pakkonen
Kirjoittaja on sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri ja tohtorikoulutettava.  Hän on tehnyt kliinistä hoitotyötä pitkään ja viimeiset reilun kymmenen vuotta toiminut hoitotyön lehtorina. Hän on kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden hoidosta ja heidän hoitoonsa liittyvän palvelukulttuurin kehittämisestä ja tutkimisesta.

Pakkonen, M., Stolt, M., Charalambous, A. & Suhonen, R. (2021). Continuing education interventions about person-centered care targeted for nurses in older people long-term care: a systematic review. BMC Nursing 20:67. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00585-4