Hologrammina maailmalla

Erkki Rötkönen katsoo kameraan lähikuvassa, taustalla valkoinen tiiliseinä.
Erkki Rötkönen

”Ope on oikeesti täällä!” Näin huudahti oppilas Pääskyvuoren koulussa, jossa kokeiltiin 3D-videoteknologiaa ja Microsoft HoloLens -laseja. Oppitunti ei ollutkaan aivan tavanomainen – oppilaan hämmästys johtui siitä, että opettaja itse asiassa oli fyysisesti toisella mantereella. Teknologian avulla oppilaat osallistuivat opetukseen samanaikaisesti sekä Pääskyvuoren koulussa Turussa että Peoples Primary school Windhoekissa. Tästä huolimatta osallistuvat oppilaat ja opettajat pystyivät vapaasti näkemään toisensa kolmiulotteisena omassa ympäristössään ja toimimaan yhdessä.

Viidennen luokan oppilaat opettajineen kahdessa koulussa, Pääskyvuoren koulussa Suomessa ja Peoples Primary school Namibiassa, tutustuivat toisiinsa ja opiskelivat yhdessä kahden päivän ajan marraskuussa 2022 yhteisillä oppitunneilla. Kuusi oppilasta ja kolme opettajaa kummastakin maasta siirtyivät vuorollaan toiselle mantereelle hologrammeina Turun yliopiston tietotekniikan laitoksella BIT::TIP-laboratoriossa kehittämämme uuden 3D-videotekniikan avulla.

Kolmiulotteinen video mahdollistaa yhdessäolon siitä huolimatta, että osallistujat ovat eri paikoissa, vaikka eri mantereilla. Osallistujien tilaan on asetettu laserkamerat, joita käytetään muodostamaan todenmukainen kolmiulotteinen kuva kohteesta. Osallistujat näkevät sitten toistensa hologrammit Microsoft HoloLens -lasien avulla. He pystyvät toimimaan yhdessä yhteisessä ympäristössä, vaikka toinen on fyysisesti eri tilassa.

BIT::TIP-laboratoriossa kehitetään ja tutkitaan monitieteellisenä yhteistyönä Suomen akatemian rahoituksella uudenlaista etäyhteistyöhön sopivaa teknologiaa. Monitieteinen yhteistyö takaa, että teknologian kehittäminen perustuu ajantasaiseen tietoon oppimisen teorioista ja käytänteistä. Myös käyttäjät, osallistuvat oppilaat ja opettajat, ovat mukana kehittämisessä yhteissuunnittelun ja työpajojen avulla.

Uutta teknologiaa kutsutaan digitaaliseksi läsnäoloksi, jossa osallistujat voivat itsenäisesti ohjata liikkumistaan ja havainnointiaan ilman nykyisen virtuaalitodellisuuden vaatimia avatar-hahmoja ja tehtyä virtuaalimaailmaa. Jokainen osallistuu tapahtumaan omana itsenään.

Uusien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen oppimisen ja opetuksen tarpeisiin on tärkeää tulevaisuuden oppimis- ja toimintaympäristöjen kannalta. Kehittämäämme teknologiaa on helppo käyttää toiminnallisesti eri oppilaitoksissa. Oppilaitokset voivat tehdä tasavertaisesti ja kevyesti yhteistyötä toistensa kanssa opetuksessa ja tutkimuksessa.

Tekniikkaa voidaan hyödyntää myös oppilaitosten ulkopuolella: seuraavaksi sitä kokeillaankin erilaisissa kokouksissa ja tapaamisissa sekä sirkustaiteilijoiden yhteistyössä. 3D-tekniikan etu verrattuna muihin videokommunikaation välineisiin on, että käyttäjä voi luonnollisemmin toimia kolmiulotteisessa ympäristössä vuorovaikutuksessa muiden osallistujien ja ympäristön kanssa.

Erkki Rötkönen
Kirjoittaja on perusopetuksen rehtori Turussa ja väitöskirjatutkija Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Hänellä on pitkä kokemus opetuksessa ja sen kehittämisessä erityisesti opetusteknologian, pedagogiikan ja opetussuunnitelman osalta. Hänen tutkimuksensa kohdentuu erityisesti innovatiivisten ja teknologioiden, kuten etäläsnäolo ja virtuaalitodellisuus, mahdollistamiin ja hybridi- ja co-design-mallisiin oppimisympäristöihin, joiden avulla oppijat eri puolilta maapalloa voivat työskennellä yhdessä.

Hänen tutkimuksensa muodostuu älykkäiden ja Design Thinking -ajatteluun pohjautuvien oppisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on kehittää käytännön yhteistyössä co-design-menetelmin eri puolilla maailmaa olevien oppijoiden kanssa uusia teknologioita, tekniikoita, metodeja ja malleja, jotka pohjautuvat pedagogisiin- ja designteorioihin.