Piirroskuva värikkäistä hahmoista, joiden välillä kulkee viivat.

Tuplavalvontaa

Sirpa Lepistö-Mäkivaara lähikuvassa.
Sirpa Lepistö-Mäkivaara

Sain idean lähteä tutkimaan työsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen välistä yhteistyötä, koska minulla on työelämäkokemusta molemmista. Työsuojelu valvoo työskentelyn turvallisuutta ja terveysvalvonta sitä, että elinympäristömme on terveellinen ja turvallinen. Näistä lähtökohdista saattaa kuitenkin löytyä tarvetta yhteiselle tekemiselle.

Kaksi tarkastajaa vierailee päiväkodissa, koulussa, ammattikeittiössä tai vaikka työpajalla. Näissä kohteissa miljöö pysyy samana, mutta katsontakanta muuttuu. Työsuojelutarkastaja valvoo, että työntekijöiden työnteko-olosuhteet ovat terveellisiä ja turvallisia ja työelämä on reilua. Fokus on työntekijöissä. Terveystarkastaja puolestaan valvoo samaa kohdetta käyttäjien näkökulmasta, toiminnan on oltava sellaista, että käyttöolosuhteet ovat terveellisiä ja turvallisia, esimerkiksi sisäilmasta ei aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa käyttäjille.

”Molempi parempi”, eikö? Työsuojeluvianomainen valvoo työturvallisuuslainsäädäntöä ja terveysviranomainen valvoo terveydensuojelulainsäädäntöä. Toisen tontille ei voi mennä, sillä molemmilla on oma lainsäädäntö valvottavana. Olisiko tässä yhteistyön paikka? Tätä tutkin väitöskirjatutkimuksessani.

Teen kyselytutkimuksen sekä työsuojelun tarkastajille ja terveystarkastajille. Kyselyillä pyrin selvittämään, miten ja millaisissa tapauksissa työsuojeluvalvonta ja terveysvalvonta tekevät yhteistyötä niissä valvontakohteissa, joissa molemmilla on toimivaltaa. Kokoan yhteenvedon käytänteistä, joita työsuojelun ja terveydensuojelun väliselle yhteistyölle on jo olemassa. Selvitän, onko se satunnaista, säännöllistä vai onko sitä ollenkaan. Kysyn myös, mitä mieltä tarkastajat ovat yhteistyön tarpeesta ja miten sitä heidän mielestään voisi kehittää. Teen tutkimuskysymyksiä myös yhteistyön vaikutuksesta tarkastustyötä tekevien jaksamiseen. Ajankohtaisia kysymysaiheita jaksamiseen ovat viimeaikaiset hallinnonmuutokset, jo toteutunut hyvinvointialueiden perustaminen ja tuleva muutos, hallitusohjelmassa esitetty, aluehallinnon uudistus.

Kuten jo mainitsin, työsuojeluvalvonnalla ja terveysvalvonnalla on omat säädöksensä. Työsuojeluvalvonta perustuu työsuojelulakeihin, esimerkiksi lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä työturvallisuuslakiin. Terveysvalvonnan perusteena on terveydensuojelulaki ja -asetus sekä laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta. Molemmilla on lisäksi lukuisia alempiasteisia säädöksiä valvottavanaan. Tutkin myös, miten lainsäädäntö ja viranomaisohjeet vaikuttavat yhteistyöhön. Onko tarvetta uusille säädöksille ja millaisille vai riittäisikö täsmennykset jo olemassa oleviin säädöksiin,

Katsotaan, mitä mieltä vastaajat ovat. Oma mielipiteeni on, että molempia tarvitaan!

Sirpa Lepistö-Mäkivaara
Kirjoittaja on työterveyshuollon väitöskirjatutkija.